HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 146. - No. 097.

Date 1766. január 31.
Description

16 oldal latin, eredeti.

Text

Conscriptio.
Lakosok eskü alatt kivett vallomása alapján végzett összeírás.
Polena:
Jobbágyok névvel, fiak, egy zsellér feltüntetve. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, juhok, disznók, méhek. – Elhagyott telkek névvel, helyük, szomszédaik, eddig Klobusiczky jobbágyok használták. – A telkek pontosan kihasítva nincsenek, egy részüket cserjés benőtte, elhagyott telkek útjait. – Szántóik 2 nyomásra vannak felosztva, a terméketlenség és sziklás talaj miatt zabon kívül más nem terem. – Telkek egyenkénti befogadóképessége, felét pihentetik, elvetett zab, hozama kétszeres, értéke. – Telkekhez tartozó rétek, szénahozamuk. – Elhagyott telkek, befogadóképességük és szénahozama. – Majorsági gazdálkodás nincsen. – Jobbágyok valamennyien örökösek. – Birtoktörténeti adatok. – Censust és árendát jobbágyok nem fizetnek. – Igaerő hiányában csak kézirobotot teljesítenek, napok száma, értéke. – Azonkívül nyaranta aratási és kaszálási váltság címén fizetnek. – Mindegyikük 3 földesúri juhot köteles teleltetni, értéke. – Bükkerdők szomszéd helységekkel közös, ritkán terem makkot, mivel hegyekbe fekszik, a hó hamarább leesik, gyakran a malacok megfagynak, azért még ha terem is, innét nem igen makkoltatható. – Község fekvése, határai.
Turjabisztra:
Hegyek közt fekszik, földje kevés, terméketlen, sziklás, itt is csak zab vethető. – Két nyomásra vannak felosztva. – Jobbágyok censust nem fizetnek. – Heti 3 napot dolgoznak igával, értéke, akinek nincsen, heti 5 napot gyalog. – Sztrongáláskor juhokból és kecsékből huszadot adnak. – Gabonából sem tizedet, sem kilencedet nem adnak, sem disznókból, méhekből, pázsittizeddel vagy makkoltatás váltságával. – Kocsmát zsidó bérli, saját borát méri, utána fizetett összeg.
Klobusiczky Antal birtokai.
(Ung m.): Polena – Turja Bisztra

Search result navigation
Content provider