HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 146. - No. 012.

Date 1761. június 18.
Description

23 oldal latin, másolat.

Text

Comportatio conscriptionis et aestimationis.
Eödönffy László 1698-ban elkobzott, Gombos Imrének jutott javai.
Vinna:
A várban alkalmas lakás, két emeletes, több szobával, pincével, értéke. Jelenlegi összeírás szerint felső emelete teljesen tönkrement, ablakok, kemencék, tető hiányzik, évek óta záporok, szelek, hó rongálják, hogy már a pincéig folyik le a víz. A közeli hegyekben fa és mész lenne a reparálásra, de nehéz a szállítás, több mint ezer Ft.-ba kerülne a helyrehozás. – Szemere úr házában van egy szoba, ahol Gombos úr a borát tárolja. – A faluban szép kastély, fallal övezett, emeletes, leírása; jelenlegi állapotában inkább nemesi kúriának lehetne mondani az összeíró szerint, sok éve hiányzik a teteje, már majdnem romos. – Pincék, istállók, sövénnyel övezett gyümölcsös és veteményes kert, csűrrel és más tartozékokkal, értéke; jelenlegi állapotuk: istállók nincsenek, a csűr az időjárás viszontagságai miatt tönkrement. – Kastélyhoz tartozó allodiális szántók 2 nyomásban, elvetett búza és rozs köblök, rétek, szénahozamuk (az egykori és jelenlegi kapacitás és hozam csökkent). – Szüretkor egykori borkilenced hozama különöző falvaktól, értéke; jelenleg a szőlők pusztulása miatt alig hoz két és fél hordót. – Szentkereszti promonthoriumon szőlő, egykori és jelenlegi hozama azonos. – Helybeli promonthoriumon egyik allodiális szőlő tönkrement, másik hozama nem változott, egykori és jelenlegi hozam azonos. – Egykori jobbágyok neve, telkük nagysága, robotnapjaik, elhagyott telkek, zsellérek, értékük. – Jelenlegi jobbágyok névvel, nagyobb-kisebb gyermekek száma. – Telkük nagysága. – Ökreik, teheneik száma. – Általában heti két napot robotolnak, gyalog, egy szűcs, mesterségével szolgál. – Elhagyott telkek névvel, nagyságuk.
Banyka:
Felégetett nemesi kúria, csak falai állnak tető nélkül, tulajdonának jogcíme, értéke; jelenleg csak kuriális telek, kőromokkal, négyszögletesnek látszanak. Egykor halastó tartozott hozzá, malommal, egykövessel, jövedelmének kétharmada volt földesúré, molnár évenként disznót hízlalt, értéke. – Jelenlegi jobbágyok névvel, állataik mint fent, robotjuk egyenként, egy szűcs, mesterségével szolgál. – Bükkerdők, kiterjedésük, ritkán, 12 évenként terem makk, földesúr nem számíthat belőle biztos jövedelemre, hozzávetőleges jövedelme.
Hencselőcz:
Régen csak két zsellér volt, heti két napot robotoltak, értéke. – Jelenleg 7 jobbágy van, megszerzésük módja, értéke, egyik héten földesúrnak, másikon maguknak dolgoznak. – Kuriális telek, hozzátartozó szántók, rétek száma ismeretlen, évek óta ismeretlen. – Puszta, egy köves malmocska, mennyi és milyen jövedelme volt, nem tudni.
Oreska:
Egykor 3 jobbágy volt, heti két napot dolgoztak igával, évenként 1 tyúkot adtak. Jelenleg 7 jobbágy van, egyik napon maguknak, másikon földesúrnak dolgoznak, ki gyalog, ki igával. – 1-1 tyúkot adnak évente.
Sztara:
Egykori 6 zsellérrel szemben ma 6 jobbágy lakja (egész, fél, negyed telkesek), egyik héten maguknak, másikon földesúrnak dolgoznak, igával, negyedtelkesek gyalog; egy kádár, mesterségével szolgál.
Tarna:
Egykor soltész is volt, pénzszolgáltatása; jelenleg a telket a földesúrtól árendába bírja egy jobbágy.
Bukocz:
Egykor egyetlen jobbágy, csak aratás és szüret idején szolgált.
Felsőremete:
Egykor két zsellér, ma két kádár lakja, mesterségükkel szolgálnak.
Huszin:
Egykor két zsellér lakta, kik közül egyik 1, másik két napot dolgozott hetenként; jelenleg teljesen puszta.
Kalusa:
Jelenleg elhagyott telkeit égetéssel irtották, szőlővel telepítették, néhol borhozamát is feltünteti.
Csecsahó:
Egykor tilalmas makkos erdők, hízlalható disznók, értékük; jelenleg már csak maradványai vannak, de vannak más erdők is, különböző földesuraké, részben osztatlanok, egy részét kivágták, tíz évenként terem makkot, hízlalható disznók.
Nagymihály
Birtoktörténeti adatok – Gombos úr megtiltottal jobbágyainak, hogy az összeíró előtt megjelenjenek vagy felvilágosítást adjanak, a régi összeírás alapján értékelte, jobbágyok, elhagyott, telkek, rétek, hozzátartozó praediumok.
Eödönffy Lászlótól elkobzott, Gombos Imrének juttatott birtokok.
(Ung m.): Vinna – Banyka – Henczelöcz – Oreska – Sztara – Krivostyan – Tarna – Osztró – Hunkocz – Bunkocz – Huszin – Klokocs – Kalusa – Nagy Gesély – Csacsahó – Nagy Mihály

Search result navigation
Content provider