HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 097.

Date 1736. december 4.
Description

Copia. 1 oldal latin másolat.

Text

Extractus
Vigore extractus abalienationis bonorum fiscalium. – 1687-ben a fiscusra háramlott és 1688. június 18-ig birtokolt jószágokról: bizonyos, édesanyjának átengedett Haraszt helységben lévő kúrián kívül Máriássy István valamennyi jószágát elcserélte néhai Máriássy Ferenc Szatmár megyei jószágaival. – Vigore alterius extractus. (Az előzőhöz csatolva) – 1693. november 19. Fent említett haraszti curia és tartozékai, melyeket eddig Máriássy István anyja, “titulo sustentationis et viduitatis” élt és használt, ezután nevezett Máriássy nővéreinek, “pro emariatione”, kétezer forint értékben elzálogosításra került, perennalitása ifjabb Görgőy Jánosnak eladva, “resignata pro frumenti cubuli 160”. – Virtute conscriptionis – 1698. március 24-én felvéve (lásd UC 145 : 34): nevezett néhai Máriássy István Szepes megyében lévő jószágai, melyek Máriássy Gábor és Miklós Szatmár megyei jószágaival “ad beneplacitum solummodo eiusdem I. cameralis consilii cambiata exsteterant”, ismét a királyi fiscus számára visszaállíttatnak és visszafoglaltatnak. – Ezek a portiok a következők: Csepanfalva – Markusfalva – Leskova (Leszkófalva, Leskovani) – Peracz (Poracz, Poráts) – Zavadka – Teplicske (Teplicska). – Fenti helységekről aestimatio készült 1698. július 14-i keltezéssel, összesen fl. 2705 értékben. – “Post motus illorum bonorum Stephano Mariassinorum in Extractu Abalienationis nulla mentio.”
Néhai Máriássy István, aki a Thököly-féle mozgalom alatt halt meg jószágai.
(Szepes m.): Csepanfalva – Markusfalva – Leszkován – Peracz – Zavadka – Teplicske

Search result navigation
Content provider