HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 094.

Date 1739. január 30.
Description

2 oldal latin másolat

Text

Specificatio
Mád oppidumban:
domus, becsértékkel (Vachmuth-féle becslés) – domus vinaria (borház) ugyanott, tartozékaival, becsértékkel – ugyanitt pince, értékével – kis kert érékével – szőlők az Aranyka, Nagyobbik Kis Hegy és Kisebbik Kis Hegy nevű promontóriumokon, külön-külön megbecsülve.
Tállya oppidumban:
A Kolche (Kodu) Nyéres nevű promontóriumon lévő szőlő becsértékével.
Tarcal oppidumban:
Nagy Temethő nevű promontóriumon lévő szőlő, becsértékkel.
Becsérték összesen: Rh. fl. 1279
Espensae: Huszár Mátyás úr a mádi szőlők gondozása fejében (lásd UC 145 : 93) adott összeg visszatérítése Rh. fl. 26,01 – kiküldött tisztviselők napidíjára Rh. fl. 48 – kiküldött tisztviselők napidíjára Rh. fl. 15 – kiadás összesen: Rh. fl. 89,01 – Maradék tehát: Rh. fl. 1189,59 – Ennek harmadrésze pedig: Rh. fl. 396,39 1/3
Néhai Wallenzvilla grófnak a fiscus számára elfoglalt jószágairól a Hegyalján.
(Zemplén m.): Mád – Tállya – Tarcal

Search result navigation
Content provider