HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 083.

Date 1748. január 19.
Description

Copia. 3 oldal latin másolat

Text

Az alulírottak, a Fiscus fent részletezett jószágára vonatkozó licitatio alkalmával, mely Kassa városában ejtetett meg, fentieket megerősítik aláírásukkal és pecsétjükkel. A licitatio gróf Károlyi Ferenc részére történt.
Divisio dominii Ecsed
Universalis dominii Ecsed summa: (az 1724. szeptember 24-én megejtett aestimatio szerint) Rh. fl. 383422,30, ebből az összegből: a fiscus részére jutott a fele: Rh. fl. 191711,15, mely összeghez még hozzájárul a fiscus követelése, a már említett Aspermonth gróf csetneki jószágainak 1724. szeptember 19-én történt megosztásából Rh. fl. 1407,10, tehát a Fiscus részére jut összesen: Rh. fl. 193 18,25. – Az irat jobb oldalán az összeíró a helységenkénti, rajnai forintban megadott becsértéket tüntette fel. – A Fiscus részére jut összesen (mint fent): Fh. fl. 193118,25
Exhibens, qualisnam medietas occasione subdivisionis, cum Plenipotentiariis I. D. Comitum ab Aspermonth, in anno 1728. 20. Martii ex eodem Fisco Regio obvenerit. Ecsedi kamarai jószág
(Bihar, Szabolcs, Szatmár m.): Szaniszló – Nagy Ecsed (Etsed) fele, együtt – Kis Ecsed (Etsed) felével és Fabianházával – Szent Miklós- Gyöngy- Alsó és Felső Kegye (Kegye pagus) – Szoldobagy Terem (Szoldobagy pagius, Puszta-Terem praedium) – Vasávir portio – Tőke-Terebes – Báthor (Nyir) – Gyulai (Gyulay) – Nyíregyháza – Déda – Pér (Peér) – Usztato – Kavás (Ér-Kávás) – Tasnad Szarvad – Uj Némethi – Szent Király (Ér Szent Király) – Csand (Csan) – Magyar Csaholy – Desér (Dezser) – Vedres Abrany – Felső Ábrány (utóbbi két helység átengedve 1731. június 22-én gróf Ditrichstein számára) – Széplak – Nyíradony – Lugás – Mező Terem – Veszend (Vezénd) – Mező Petri – Pilis és Piricse – Penezlegh (Penészlek) – Hadasz (Hodász) – Örörito – Baromlak – Radvány seu Sylva – Tunyok (Tunyog) – Nagy- és Kis Sikalo – Misztotfalu – Bussak – Pócs – Nagy Aár – Börvély – Kalmand – Dob

Content provider