HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 059.

Date 1719. április 18.
Description

1 oldal latin másolat.

Text

Extractus
Pongrácz Ferenc részére történt legkegyelmesebb átruházás alkalmával.
A tállyai promontóriumon Nagy és Kis Bányász nevű szőlők (lásd még UC 145 : 51, 54) „á Summa gratiali Nicolai Illésházy remansae”, becsértéke fl. Hung. 720 – a zombori promontóriumon Bereghallya (helyesen Berekalya, lásd még UC 145 : 50, 53) nevű szőlő, lásd előzőek, becsérték fl. Hung. 1800 – a tokaji promontóriumon néhai Fazekas András nevű jobbágy szőlője (lásd még UC 145 : 44, 55), mely a jobbágy elhalálozásával a fiscusra háramlott, becsértéke fl. Hung. 800 – a tarcali promontóriumon Tóth Péter (lásd még UC 145 : 52) magszakadása folytán ugyancsak a fiscus kezére került kis szőlők, becsértékkel fl. Hung. 300 – becsérték összesen fl. Hung. 3620 – azaz Rajnai forintban 3016,40
Tályai és zombori, tokaji és tarcali szőlőhegyeken lévő fiskális szőlők aestimátiójából. (Abaúj, Zemplén m.)

Search result navigation
Content provider