HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 038.

Date 1712–1713
Description

1 oldal latin.

Text

Aestimatio
Az aestimatio két oszlopra tagolódik. Az egyik oszlop tartalmazza a Magyar Kamara küldöttjének megállapítása szerinti becsértéket (felvéve 1713. február 25-én) míg a másik oszlopban a Szepesi Kamara által megállapított becsérték szerepel (felvéve 1712. november 20-án). A Magyar Kamara összege rajnai forintban, míg a Szepesi Kamara összege magyar forintban van megadva.
Hernád-Német:
a helység becsértéke összesen, malommal együtt, lásd fent
Továbbiakban csak a helységnevek (lásd jobb oldalt) felsorolása, minden egyéb adat nélkül, becsértékkel.
Summa Ft. 20025, illetve Ft. 20113,33 1/3 ehhez az összeghez hozzáadandó még bizonyos szabad szőlők becsára, Ft. 500 továbbá Alsó-Vadász és Selyeb (lásd UC 145 : 37) portiok becsára Ft. 6000
Összesen Rh. Ft. 22833,73 Ft. – Ft. 27410,33 1/3
A Szepesi és a Magyar Kamara által kiküldött becslők értékbecslései.
Hernád-Német (Zemplén m.) – Felső-Vadász (Abaúj m.) – Alsó-Gadna praedium (Orosz-Gadna, Abaúj m.) – Irota (Borsod m.) – Szakacsy praedium (Szakátsi pagus, Borsod m.) – Ptügy (Phtrügy) (Szabolcs m.) – Fejér Tó (Szabolcs m.) – Ond (Zemplén m.)

Search result navigation
Content provider