HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 020.

Date 1680. március 3.
Text

Inventarium
Uszfalu:
Curia nobilitaris, elhagyott, puszta, vagyis jelenleg egy bizonyos takács lakik benne. – A kúriához három nyomásban művelt szántóföldek tartoznak. – A földek kapacitása nyomásonként, eperjesi köbölben megadva. – A kúriához tartozó rét szénatermése szekérben. – Féltelkes jobbágyok, névvel, fiúgyermekek számával. – ökrök – tehenek – sertések – Zsellérek, lásd a jobbágyoknál feltüntetett adatokat.
Gergelaka:
féltelkes jobbágy, névvel, fia, lovai, tehenei és sertései vannak. – zsellér, ökre, tehene van. – puszta zsellértelek
Motsolya:
féltelkes jobbágy, fiai, ökrei, tehenei vannak
Jernye:
féltelkes jobbágy, semmije sincs
Uszfaluban őszi vetésű búza, 7 1/2 eperjesi köböllel.
Néhai Gerencsi Anna jószágairól, melyet a fiscus számára foglaltak el.
(Sáros m.): Usz Falua – Gegellaka – Mocsolya – Jernye

Content provider