HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 011.

Date 1750. május 15.
Description

1 oldal lat. eredeti

Text

Egykori Rueber-féle birtokok
Extractus lásd még UC 145 : 10
A jószágok egykor, mint a Rueber család birtokai, Késmárk várához tartoztak. – Az irat bemutatja, hogy a jószágokat kinek, milyen módon és milyen összegben (quibus, quo pretio et in qua Summa) került eladásra. – Az irat baloldalán szövegrész, jobboldalán egyetlen rovat, a vételár feltüntetésére.
Lucsivna:
Noltem Jánosnak örökáron eladva, melyért Késmárk város közössége „levavit” Ft. 7500-t
Landek:
Servitium, báró Lucsinszkynak ugyancsak örökáron adták el.
Maldur:
Egy jobbágytelket itt Dolovicseny György vásárolt meg örökáron.
Folyvark:
A helységet a város annak idején örökáron adta el Szakmáry Andrásnak.
A hunsdorfi portiot a kakas-lomniczi portioval együtt összesen Ft. 7833,20-ért adták el Sponer Antalnak, örökáron. („translata vendita”)
Máttyásfalván, Hanuszfalván és Giebelyen „portiones possessionariae”, tartozékrészekkel együtt, Krompach Fridmann és Tribs (portiok) ugyancsak örökáron Spillenberg Dávid részére eladva, végül
Nagy Lomnicza:
Sessio colonicalis, melyet néhai Serpilius Sámuel vett meg, ugyancsak örökáron.
Summa summarum: Ft. 41 833,20
„Bona Ruberiana” részbirtokok.
(Szepes m.): Lucsivna – Landok (Landek) portio – Maldur portio – Folvark (Folyvark) – Hundtzdorf (Hunsdorf) portio (az UC 145:10-es iratban nem szerepel) – Kakas-Lomnicza portio (az UC 145 :10-es iratban nem szerepel) – Mathiasfalva (Máttyásfalva) portio – Hannusfalva (Hanuszfalu) portio – Gübel (Giebely) portio – Krompach (Krempach) portio – Fridman (Fridmann) portio – Trips (Triba) portio – Nagy-Lomnicza portio

Search result navigation
Content provider