HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 010.

Date 1766
Description

Eredetije hiányzik, utalócédula sincs a helyén. Adatok az UC Index-ből (Tom. XIX. 209)

Text

Urbarium, amelyet a visegrádi koronauradalom úriszéke dolgozott ki és a vármegyei ítélőszék jóváhagyott.
Melléklete az UC 142 : 9-ben jelzett Conscriptio
Visegrád:
Urbarium regio cameralis oppidi Visegrad, comitatui Pestiensis adiacentis, in sede dominali elaboratum, amint azt a megye jóváhagyta és pecsétje alatt kiadta. Mellékelve ez irathoz Szentgály János kamarai felügyelő kísérőlevele, amellyel a város urbáriumát és összeírását a kamarához felküldte.
Visegrád oppidum koronauradalmi “caput bonorum”.
(Pest m.): Visegrád

Search result navigation
Content provider