HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 141. - No. 001.

Date 1774. október 10.
Description

Eredeti latin.

Text

Conscriptio Cameralis
Az aradi kamarai uradalom bérbeadásakor készült “…una cum aliis bonis a Serenissimo Mutinae et Mirandulae Duce ad Exc. Reg. Cameram Hung. Aulicam devolutis D. Michaeli et Sigismundo Lovász de Eöttveness… elocata erant.
Birtoktörténeti és kamarai birtokigazgatási adatok a török időkig visszamenően.
Arad:
katolikus vallású magyar és német, görög keleti rác és román lakosság – telepítéstörténeti adatok – városigazgatás “…Magistratus penes liberam civium electionem constitutus… constistit ex uno consule Schismatico, uno Judice Catholico Uquae officia tamen alternatim administrantur dein 5 Catholicis et totidem Schismaticis Senatoribus, nec non uno Cath. Notario… – templomok – városi középületek, városi magánkézben lévő nagyobb épületek, “…in fundo oppidano Camerali per Nobiles” épült házak után a nemes tulajdonosok is az 1773-as úriszéki döntés értelmében évi 6 Ft. adót tartoznak a kamarának fizetni – évi 3 országos vásár – heti piac minden pénteken – a nem régi telepítésű szőlők már hoznak ugyan termést, de a lakosság nem ad belőle dézsmát – a városnak féléves szabad kocsmáltatása van – épület és tüzifa terén hiányosság – 1100 magán lakóház, ezeken kívül egyházi és uradalmi épületek – harmincad-ház – vámház, sóház, kvártélyház – serfőzőház mellett ökrök hízlalására – istállók – uradalmi műhelyek, malmok – uradalmi kocsmák, pálinkafőző – “ovum fortalitium” – a határos szomszéd helységek – 1249 lakos név szerinti összeírása – hospites, nobiles, subinquilini – a lakosság többsége mezőgazdaságból él – iparosok felsorolása iparágak megjelölésével: kőműves, festő, pék, szűcs, vendéglős, puskaműves, szabó, varga, csizmadia, szíjgyártó, molnár, ács, téglavető, kerékgyártó, bognár, gombkészítő, tímár, borbély, szappanfőző, kötélgyártó, nyerges, rézműves, esztergályos, vésnök, üveges, asztalos, süvegkészítő, fésűs, órás, fazekas, takács, mészáros, halász – külön felsorolásban a “domus Judaeorum”: 11 tulajdonos neve, 12 épület, zsinagóga – a lakosság vagyoni helyzete – állatállomány – szántóterület – malmok – a város szolgáltatásai az uradalom felé szerződésben vannak lefektetve, mert “oppidum Arad a regulatione urbariali per peculiarem Benignam Resolutionem Regiam exemptum” – az évi közös census 600 Ft. – tized megváltása 800 forinttal – uradalmi jövedelmek: 25 vízi malom után 6 Ft. – 1 száraz malom után 3 Ft. – a serfőző árendája – a halászat árendája – 25 nemesi ház után, amelyek uradalmi funduson állnak 6 Ft. – a Judaeis titulo census Dominalis 120 Ft.
Apáthfalva:
110 jobbágy-porta, ezek közül 52 “ad singulam pro qualitate terreni urbaraliter ad 1 classem, relati jug. 36 et 20 falc. prata per orgias quadratas 1100 calculata computando…” – 56 zsellér-szállás – új telepítésű szőlők “ob declivem situm vilioris qualitatis vinum producunt” – a szolgáltatások és a robot megváltása contractus szerint készpénzzel – Terményszolgáltatások: “titulo 8-ae” kétszeres, árpa, zab – készpénz megváltás “titulo redemptionis millii et fagopyrii” – nyolcad-szolgáltatás bárány, kecske és méhek után – de bor-nyolcad nincs – az uradalmi kocsmák árendában “per arendatores armenos”
Nagy Lak:
horvát nemzetiségű obsitosok települése “liberae emigrationis, qui ante adhuc 23 annos sub quodam Capitaneo Csorba omnes confiniarii militis nomen gesserunt” – egykori vár és templom romjai ”in littore Marusiio celeberrimae arcis, cujus jam maxima pars in Marusio sepulta jacet”
Sajtin:
horvát katona település – a név szerint felsorolt lakosok között az első “Absitas Mihál” – uradalmi jövedelem: a görög kereskedők árendája a boltok után
Petska:
uradalmi épületek: domus Praefectualis – domus Fiscalis, Spanalis – domus Provisoratus – frumentarium etc. – a város két részre oszlik “in duas Communitates, signanter Hungaricam et Rascicam divisum” – Hungarici címen 323 név – Rascici címen 409 név – a megosztásnak megfelelő városi közigazgatás – allodialis szőlők helybeliek és extraneusok – szőlői terményekből itt is nyolcadot adnak
Összesítések az egyes helységek összeírásaiban szereplő adatok alapján. – Külön felsorolás az árendába adott praediumokról, birtoktörténeti adatokkal, az árendák időtartama, összege, feltételei stb. – Az uradalom bevételeiről: tizedek bérbeadásából pl. D. Petrus Edelspacher et Lazarus Csernovics vi contractus a 24 April 1773 usque eandem 1776 initi solvunt annue pro decima Oppidi Simánd 300 Ft. decima – beneficiumok árendájából: pl. “Ex arenda piscaturae paludialis in Terreno Pétskensi, Bellvölgyi et Csala provenerunt annue f1 24” – szalma, széna, tűzifa, tégla eladásból pálinkafőzésből “titulo nonae” – “nec non ex racemitis et persicis allodialibus” (szőlőlugasok és őszibarackosok?) – Uradalmi jövedelmek: komlógyűjtésből “ex collectione lupuli et sylvestrium uvarum” – káposzta-kilencedekből – elbitangolt állatok befogásából “ex proventu vagorum pecorum” – Uradalmi terhek: az alkalmazottak felsorolása: prefectus, provisor, fiscalis, írnok, erdőmester, ispánok, kulcsár, katonák, hajdúk, erdőkerülők, magtáros, méhész, uradalmi cséplő juhász, vincellér – díjazásuk: készpénz + természetbeniek: búza, zab, bor, tűzifa, széna – Mellékletek: az uradalmi épületek becslése és leltára “per in arte peritos magistros factae”
Conscriptio.
(Adatok az Indexből.)
“Huicce Conscriptioni subnexa habetur
Mappa duorum Cameralium Dominiorum, utpote Marusiani Aradiensis et Crysiani seu Mutinensis”
Aradi kamarai uradalom. (Arad, Csanád m.)
Arad oppidum tartozékai: Nagy Szent Pál praedium – Gelleny praedium – Ségh alias Szög praedium – Sarczháza praedium – Péll praedium – Orovill diverticulum – Gaja civerticulum
Apáthfalva (Csanád m.) tartozékai: Tárnok praedium – Szecső praedium – Bellecz med. praedium – Palota – Csiga praedium – Csanád possesio – Béka praedium – Belecz med. praedium – Nagy Lak possessio – Garadics praedium – Kis Bodzás praedium – Nagy Bodzás praedium – Acsa praedium – Ráros tert. praedium – Sajtin – Kis Dál alias Dél-egyháza praedium – Szőlős praedium – Ráros tert. praedium – Szemlak possessio – Guttina praedium – Babár praedium – Beo-telek praedium – Solymos – Hattnicz praedium – Kis Panád med. praedium – Melive diverticulum – Paulis – Baracska med. praedium – Almaszeg med. praedium – Földvár tert. praedium – Kis Mártony diverticulum – Csiszer – Csolt med. praedium – Mondorlak – Szent György med. possessio – Csolt med. possessio – Glogovász – Bálvány praedium – Battonycza – Szent György med. possessio – Szent Ivány diverticulum – Petska oppidum – Irintha praedium – Baboss praedium – Majmáth praedium – Sz. Miklós praedium – Syriány prad. – Latrány praed – Koleda praedium – Cuczu praedium Alsó Gödös prad. – Popin portio
Árendában lévő uradalmi praediumok: Bassaraga – Szonda – Mező Hegyes – Nagy Peregh
Árendába adott uradalmi praediumok: Pitvaros – Kis Király Hegyes – Székegyháza – Kövegy

Search result navigation
Content provider