HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 031.

Date 1695
Description

Egykorú fogalmazvány, német. 85 pagina. A helységnevek írásban torzítva. Néhány még térkép segítségével sem azonosítható.

Text

Conscriptio. "Beschreibung der Vöstung und Stadt Sügeth sambt denen dahin gehörigen Dorffschafften", összeíró nincs feltüntetve. – Az összeírás egy része szó szerint megegyezik az UC 136 : 30 adataival, csak az ettől eltérő, részben más kéztől is származó adatokat közöljük.
Vivalo (Újfalu):
8 jobbágy név szerint, rovatos összeírásban fiaik, lányaik, – állataik, – (holdakban) búza- és rozsvetésük. – 19 ökör, 20 tehén, 15 borjú, 78 disznó. – 7 fiú és 5 lány. – Tölgyes erdő, makkolás. – 80 hold jó szántó, – 40 falc. rét. – Draskovics földesúrnak 5 fl.-l adóztak, nem robotoltak.
Szerin:
5 jobbágy név szerint, 5 fiú, 1 lány. – Állataik: 7 ló, 8 tehén, 9 borjú, 18 disznó, 19 kas méh. – Holdban búza, rozs, árpa és zabvetés. – 17 kocsinyi széna. – 3 puszta telek. – 90 hold szántó, – 50 falc. rét. – Erdőben is kaszálnak, tüzifa. – Keresztény ura Zrínyi volt; török földesúr: Haszán iszpáhi Szigetből, akinek minden telektől 1 Ft-ot fizettek és 3 napot robotoltak. – Lakói kálvinisták, csak a török úrnak adtak gabonából tizedet, kilencedet sohasem adtak.
Sathor:
9 jobbágy, 10 fiú, 4 lány. – Állataik: 26 ökör, 16 tehén, 20 borjú, 48 disznó, 17 kas méh. – Holdban búza-, rozs-, árpa- és zabvetés; – 16 kocsinyi széna. – 2 puszta és 6 lakott telek. – 180 hold szántó, – 80 falc. rét. – Keresztény ura Sanko Boldizsár volt, akinek 20 Ft-ot és halat adtak adóba. – Török ura Haszán iszpáhi volt Kanizsáról, minden telek 1 Ft-t adott és 1 napot robotolt. – Lakói kálvinisták, a török földesúrnak adtak tizedet csupán gabonából, kilencedet sohasem.
Lagoza:
6 jobbágy név szerint, 3 fiú, 2 lány. – Állataik: 3 ló, 9 ökör, 6 tehén, 4 borjú, 28 disznó, 13 méhkaptár. – 11 kocsi széna, holdban vetés; – 44 hold szántó, – 10 kaszás rét. – Erdőben 20 kaszás rét, kevés épületfa, tüzifa. – Keresztény ura a soproni prépost; török ura: Babocsáról a basa aga, akinek 5 Ft-tal adóztak és minden eke után 2 napot robotoltak. – Katolikus lakosság, csak a töröknek adtak tizedet, kilencedet sohasem adtak.
Dompo:
9 jobbágy, 8 fiú, 6 lány. – Állataik: 24 ökör, 20 tehén, 28 borjú, 44 disznó, 27 kas méh. – 24 kocsinyi széna, holdban vetés; – 200 hold szántó, – 65 falc. rét. – Erdőben is 65 falc.-t kaszálhatnak. – 5 egész és 1 puszta telek. – Keresztény ura Zan Bernát légrádi kereskedő, akinek minden háztól 1 Ft-t adtak. Török földesúr: Mehmet aga, minden háztól 1 Ft-t és robotként 2 nap szántás és faszállítás. – Lakói kálvinisták, a töröknek adtak tizedet gabonából és méhből, kilenced ismeretlen.
Gardan:
6 jobbágy, 9 fiú, 5 lány. – Állataik: 13 ökör, 12 tehén, 18 disznó, 16 kas méh. – Holdban vetés, – 16 kocsi széna; – 120 hold szántó, – 85 kaszás rét, – erdőben 45 falc. kaszáló. – Az erdő felerészben tölgyes, makkolás, tüzifa. – Keresztény ura: Soiz István Igalról, kereskedő, 7 1/2 Ft-l adóznak neki. Török földesúr: Testor aga Szigetből, házanként 1 Ft adót és 1 nap robotot szolgáltattak neki. – A lakosság kálvinista.
Tamási puszta falu:
Szücs István igali kapitányé, 15 éve puszta, korábban 6 jobbágy élt itt. – 140 hold szántó, – 65 falc. rét, – 45 hold részint tölgyes erdő.
Nagy Dapza:
11 jobbágy név szerint, 11 fiú, 6 lány. – Állataik: 2 ló, 23 ökör, 19 tehén, 52 disznó, 20 kas méh. – Vetés holdban, széna kocsiban. – 2 puszta telek. – Keresztény ura: Mathus András, "ein Pischoff von Raab"; török földesura: a kanizsai basa volt, akinek minden ház 50 dénárt adott, valamint robotolt. – 2 malom, – kálvinista lakosság.
Varroth:
6 jobbágy, 6 fiú, 2 lány. – Állataik: 10 ökör, 9 tehén, 11 borjú, 16 disznó, 13 kas méh. – Holdban vetés: búza és árpa; – széna kocsiban. – 40 hold szántó, – 20 falc. rét, – az erdőben 2 hold. – Keresztény ura Draskovics, akinek 6 Fl-al adóztak; török földesúr: Ispier aga Kanizsáról, adó 6 Ft és szántás robotban. – Lakói kálvinisták.
Kis Dapsa:
7 jobbágy, 7 fiú, 2 lány. – Állataik: 11 ökör, 12 tehén, 13 borjú, 26 disznó, 5 kas méh. – Holdban vetés, kocsiban széna; – 130 hold szántó, – 40 kaszás rét, – 30 kaszás az erdőben. – 5 puszta és 5 lakott telek. – Keresztény ura: Seck Mátyás, 12 forinttal adóztak neki; török ura a kanizsai basa, aki minden háztól 50 magyar dénárt kapott. – A lakosság kálvinista, töröknek tizedet adtak gabonából és mézből, kilenced ismeretlen.
Denzhassa:
6 jobbágy, 5 fiú. – Állataik: 5 ló, 10 ökör, 8 tehén, 8 borjú, 28 sertés, 9 kas méh. – 5 ház, – 1 subinquilinus, – erdő nincs. – Kálvinista nemesek lakják. – Török földesura: Szigetből Durbék, akinek mindegyikük 30 dénárt adott, tizedet nem adtak.
Katatfa:
4 jobbágy, 4 fiú, 2 lány. – Állataik: 7 ökör, 4 tehén, 3 borjú, 14 disznó, 2 kas méh. – Holdban vetés, kocsiban széna. – Kálvinista nemesek lakják. – Török földesúr: Muzin aga Kanizsáról, akinek mindegyikük 1/2 okka vajat és 25 dénárt adott.
Ranotfa:
5 jobbágy, 1 zsellér, 1 fiú, 2 lány. – Állataik: 4 ökör, 3 tehén, 3 borjú, 11 disznó, 4 kas méh. – Holdban vetés, kocsiban széna; – 12 hold szántó, – 9 kaszás rét, az erdőben még 3 kaszás. – Keresztény ura Légrádból Szabo Tamás, akinek 4 1/2 forinttal adóztak; török földesúr: Sab aga Szigetből, ennek minden ház 30 Xr-t adott. – Malom. – Kálvinista lakosság.
Szent Gyemes (Dénes):
7 jobbágy, 7 fiú, 4 lány. – Állataik: 6 ló, 19 ökör, 13 tehén, 15 borjú, 51 disznó, 13 kas méh. – Holdban vetés, kocsiban széna; – 198 hold szántó, – 62 kaszás rét, még 15 az erdőben. – Kálvinista nemesek lakják. – Török földesúr: Jusso aga Kanizsáról; adójuk: 10 Ft, 2 1/2 font vaj, 3 napot robotoltak. – Malom.
Bodafa praedium:
1/2 négyzetmérföld területen, – 85 hold szántó, – rét nincs, – bozótos, mely ősszel és tavasszal víz alá kerül. – Török ura: Csriko Bulok basa.
Szent Ersibeth:
7 jobbágy név szerint, 5 fiú, 4 lány. – Állataik: 8 ökör, 4 tehén, 5 borjú, 18 disznó. – 22 kapás szőlő, kocsinyi széna; – 200 hold szántó, – 60 falc. rét, – 230 kapás szőlő, – 40 hold tölgyes. – Török ura: Abrahim (Ibrahim) aga, akinek minden ház 50 dénárt adott. – Magyar és kálvinista lakosság, Zrínyi birtok volt.
Tot Szent Georg:
4 jobbágy, ötödik Dopsára költözött, 5 fiú, 2 lány. – Állataik: 12 ökör, 8 tehén, 10 borjú, 17 disznó. – Holdnyi vetés, hajdina is, – kocsinyi széna. – 4 puszta telek. – Keresztény ura Széchenyi György, akinek 10 Ft. adót adtak; török ura: Szanko iszpáhi, adó házanként 1 Ft. – Kálvinista lakosság.
Szegly (Szill):
2 jobbágy. – Állataik: 4 ökör, 2 tehén, 2 borjú, 7 disznó. – Holdnyi búza vetés, – kocsinyi széna. – 3 telek. – 51 hold szántó, – 10 falc. rét, – az erdő helyén bozót. – Keresztény ura: Sabek János; török földesúr: Haszán aga, adó: 5 fl. – A lakosság kálvinista.
Mosgo:
5 jobbágy, 4 fiú, 4 lány. – Állataik: 6 ökör, 5 tehén, 5 borjú, 26 disznó, 13 kas méh. – 5 kapásnyi szőlő, – holdnyi vetés, kocsinyi széna; – 235 hold szántó, – 85 falc. rét, – 87 hold erdő. – Keresztény ura: Sembeki Pál, adó 3 Ft; töröknek 6 fl.-t adtak. – Katolikusok.
Werz (Vörs):
12 jobbágy, 12 fiú, 10 lány. – Állataik: 4 ökör, 15 tehén, 19 borjú, 49 disznó, 15 kas méh. – 46 kapás szőlő, – holdnyi vetés, kocsinyi széna; – 83 hold szántó, – 33 falc. rét, – 80 hold erdő. – Keresztény ura: Pathy Pál Szentgrótról, adó 20 Ft; török ura: Arif aga Szigetből, 30 Ft. adójuk. – Kálvinista magyar lakosság.
Kerestur:
3 jobbágy, 2 lány. – Állataik: 3 tehén, 3 borjú, 10 disznó. – Kocsinyi széna, holdnyi vetés. – 11 kas méh.
Ujlack:
5 jobbágy, 6 fiú, 2 lány. – Állataik: 11 ökör, 6 tehén, 11 borjú, 17 disznó, 16 kas méh. – Kocsinyi széna, holdban vetés. – A falu határában: 275 hold szántó, – 90 hold rét, – 49 hold erdő, – 5 puszta telek. – Kálvinista lakosság. – Keresztény ura: Légrádból Kovács János, adó: minden háztól 1 fl. 50 den. Török földesura: Multahan volt Szigetből, 20 forinttal adóztak neki és robotoltak.
Laad:
6 jobbágy név szerint, egy Csokonyára ment a feljegyzettek közül, 4 fiú és 4 lány. – Állataik: 11 ökör, 11 tehén, 12 borjú, 27 disznó, 12 méhkas. – Holdnyi vetés és kocsinyi széna. – 349 hold szántó, – 75 falc. rét. – 80 hold erdő, makkolás és tüzifa. – Kálvinista lakosság. – Keresztény ura: Draskovich, akinek 5 forintot adóztak; török földesúr Hadsi Musztafa volt Szigetből, minden ház 50 dénárt adott neki és robotolt.
Botka:
11 jobbágy név szerint, 8 fiú és 2 lány. – Állataik: 18 ökör, 14 tehén, 3 borjú, 17 disznó. – Holdnyi vetés, kocsinyi széna. – A falu területén: 35 hold szántó, – 10 falc. rét, – erdő nincs, – 5 lakott és 12 puszta telek. – Kálvinisták lakják. – Keresztény ura: Akay István, akinek 5 forintot adtak; török földesura a kanizsai basa volt, adójuk: házanként 1 Ft.
Pasza:
16 jobbágy, 21 fiú, 11 lány. – Állataik: 32 ökör, 32 tehén, 33 borjú, 21 kas méh, 57 disznó. – Holdnyi vetés, kocsinyi széna. – A falu területén: 150 hold szántó, – 45 hold rét, – 100 hold erdő, – 15 lakott és 5 puszta telek, – puszta templom, – halastó, – "undt wo anitzo das Castell stehet, ist das proviandthaus gebawet". – Részint kálvinista, részint katolikus lakosság. – Keresztény ura Zrínyi György volt, akinek 30 Fl.-l adóztak; török ura: Kanizsáról Szokas aga, ennek minden háztól 1 Ft-t és 3 napi robotot teljesítettek.
Nagy Keresztur:
6 jobbágy, 7 fiú, 4 lány. – Állataik: 8 ökör, 9 tehén, 9 borjú, 41 disznó, 28 kas méh. – Holdnyi vetés és kocsinyi széna; – 25 hold szántó, – 15 hold rét, – erdő, – malom, – puszta halastó. – Katolikus lakosság. – Keresztény ura: Daby Gezi, akinek 7 Ft.-ot adtak adóként. Török ura: Jurep aga volt Szigetből, 3 Ft-t adtak neki és 1 napot robotoltak.
Kis Keresztur:
3 jobbágy, 2 lány. – Állataik: 3 tehén, 3 borjú, 11 kas méh, 10 disznó. – 3 kapás szőlő, – holdban vetés, – kocsinyi széna; – 170 hold szántó, – 43 falc. rét, 45 falc. elvadult.
Hoboly:
15 jobbágy, 12 fiú, 11 lány. – Állataik: 32 ökör, 20 tehén, 22 borjú, 23 kas méh, 38 disznó. – Holdnyi vetés, kocsinyi széna; – 110 hold vetés, – 50 falc. rét. – 18 ház. – Keresztény ura: Bathy Pál, akinek 12 Ft-t és 1 disznót adtak; török ura: Haszán bég volt, akinek minden ház 50 dénárt adott. – 2 vízimalom 2 kerékre, – kovács.
Moluan:
7 jobbágy név szerint, 3 fiú, 2 lány. – Állataik: 16 ökör, 9 tehén, 16 borjú, 13 disznó, 10 kas méh. – Holdban vetés, kocsinyi széna; – egy fél és 6 negyed telek, – 190 hold szántó, – 85 falc. rét; – 100 hold erdő, bozótos, csak tüzifa. – Keresztény ura: Kubinyi Péter, akinek 5 forintot adtak; török ura Kanizsáról a basa volt, 6 forintot adtak, robotoltak s tizedet fizettek. – 2 malom, – halastó, – magyar és kálvinista lakosság.
Pedent (Petend):
6 jobbágy, 4 fiú, 4 lány. – Állataik: 12 ökör, 11 tehén, 18 borjú, 4 disznó, 12 kas méh. – Holdnyi szántó és kocsinyi széna; – 100 hold szántó, – 60 falc. rét, – 80 hold bozótos erdő, – 4 egész, 3 fél és 4 negyedtelek volt itt. – Keresztény ura: Madassek győri kanonok, akinek 15 forintot adtak; török ura: Kanizsáról Csorhaszon aga volt, minden háztól 1 Ft és robot Szigetbe. – Kálvinista, magyar lakosság.
Kapolnas Vessnye:
4 jobbágy, 4 fiú, 3 lány. – Állataik: 10 ökör, 9 tehén, 11 borjú, 27 disznó, 10 kas méh. – 14 kapás szőlő, 17 hold szántó, 12 kocsi széna. – A falu határában: 335 hold szántó, – 42 falc. rét, – 50 hold erdő. – Keresztény ura a keszthelyi kapitány Lengyel János, akinek 4 forintot adtak; török ura: Putrak volt Szigetből, adó: 3 Ft 50 den., tized és robot. – Kálvinista lakosság.
Also Vissnye:
4 jobbágy, 1 fiú, 4 lány. – Állataik: 12 ökör, 9 tehén, 9 borjú, 15 disznó, 13 kas méh. – 11 kapás szőlő, – 18 hold szántó, – 16 kocsi széna. – 260 hold szántó, – 30 falc. rét, – 46 hold erdő, – 30 kapás szőlő. – Keresztény ura: Alle Tamás Csáktornyáról, házanként 1 forintot kapott, de már 3 éve nem adtak semmit; török ura Oszman volt Szigetből, akinek házanként 50 dénárt adtak. – Kálvinista lakosság.
Poklossy:
8 jobbágy, 6 fiú, 6 lány. – Állataik: 9 ökör, 8 tehén, 12 borjú, 8 disznó, 13 kas méh. – 22 hold szántó, – 14 kocsi széna; – 138 hold szántó, – 24 falc. rét. – Keresztény ura: Kuni Péter volt, akinek 5 forinttal adóztak; török ura: Dorter aga volt Szigetből, akinek minden ház 1 forintot adott. – Kálvinista lakosság.
Szigetvár tartozékai.
(Baranya, Somogy m.): Sziget – Sent Dionis – Prodotzfa – Bokafa – Harastin – Nemes Pisini – Katatfa – Tinoti – Bidisfa – Cetertekhely – Sakos – Boklosto – Denzhasa – Pieterfa – Diertiasfa – Kazotta – Abrihamfa – Nadvagi – Denieberki – Hatvon – Surim – Nemeske – Kis Peterdy – Vivalo (=Újfalu) – Szerim – Sathor – Lagoza – Dompo – Gardon – Tamási puszta falu – Nagy Dopza – Varroth – Kis Dapsa – Denczhaza – Katatfa – Ranotfa – St. Gyemes (Dénes) – Bodafa – Sent Ersibeth – Tot Sent Georg – Szegly – Mosgo – Wors – Ujlack – Kerestur – Laad – Botka – Pasza – Nagy Keresztes – Kis Keresztes – Hoboly – St. Mihalfa puszta falu – Bidisa puszta falu – Sibath puszta falu – Domolis puszta falu – Schebes puszta falu – Agath puszta falu – Dileth puszta falu – Sigerchi puszta falu – Schikoda puszta falu – Gonnas – Hitwigh – St. Ersibeth – Hodoss – Schekoh – Boklostok – Bodohfa – Bohoka – Nemes Pissiri – Harastin – Haruz – Ternovez – Gutwe – Arenna – Thomasi – Godisa – Bodiz – Gerenda – Boscha – Bellierem – Foerint – Dabokaz – Geresgall – St. Mihalfa – Lassanthon – Ozia – Oradmeik – Ecerdy – Martin – Apaty – Bogdina – Bedenzfa – Diay – Modracy – Gorany – Bodon – Celna – Arenios – Nagy és Kis Vertize – Fihalu – kerzinie – Maruza – Girize – Leginz – Endnez – Benzy – Andrasy – Uyfalu – Zen – Szapanza – Nagy Bár – Endese – Zih – Kemse – Piskier – Giaky – Chusy – Bakovoyti – Sesan – Hidriz – Dobraiza – Gertelok – Moluán – Pedent (Petend) – Kapolnas Vessnye – Also Vissnye – Poklossy

Search result navigation
Content provider