HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 030.

Date 1689–1692.
Description

Eredeti, német, 273 pagina. (A helységnevek a német fonetika alapján írásban torzítva. Néhány még térkép segítségével sem azonosítható.)

Text

Conscriptio et aestimatio, melyet kamarai megbízott készített a töröktől való visszafoglalás után. Hozzákötve a provisoratus számadásai 1689–1692 évekből.
Szigeth (a vár és város):
A vár a mocsár közepén fekszik, csak katonák és zsellérek lakják, ezért össze sem írják, "…die Statt aber welche von Morast auf 150 schritt voneinander separirt, ligt gleich daran, ist aber doch mit einem Wassergraben Rundt herumb umbfangn". 41 "burger", valamint 317 lélek él itt. Állataik összesen: 62 ökör, 12 ló, ezeket az elővárosban tartják, tehén: 115, borjú: 180. – Szántóterületéből 1000 hold jó, 1200 közepes, 1800 pedig legelőnek alkalmas. – Kaszáló 200 falcatura jó, 500 közepes, 800 pedig elhanyagolt. – Szép gyümölcsös és konyhakertek. – A szőlőhegy a várostól kb. órányira "welches Orth Turbekh genant wirdt, ist eine öedte türkische Musche alda, alwo der Türkische Käyser Suleman wie er bey Einnehmung Sigeth umbkhomen dahin begraben worden". – A hegyen szép szőlők és gyümölcsösök kb. 2000 kapásnyi, melynek csak harmadrésze művelt. – Az erdő vegyes állományú, holdban; disznók makkoltatása. – Halászat joga a kommandánsé. – A három török mecsetből egyet a városban a kamara raktárnak használ, a városban lévő kettő romos. – A városban és várban lévő 500 ölnyi híd.
Sent Dionis:
12 ház és 79 lélek; állataik: 10 ló, 14 ökör, 6 tehén, 4 borjú. – Szántó 150 hold, – erdő 100 hold, – 150 kaszásnyi rétben a víz károkat okoz, – káposztás- és gyümölcsöskertek. – Keresztény urai Zrínyiek voltak, akiknek 9 fl.-t fizettek; felerészben nemesi falu, török ura Musztafa aga volt Kanizsáról, akinek minden háztól 1 fl.-t és 1 pint vajat adtak a robot mellett. – Több faluval együtt Pécs és Sziget közötti 1000 ölnyi hidat kell javítaniuk. – Mivel a faluban kevés a szántó, rét, a szomszédos puszta falukat: Bodotzfa, Bohofa, Harastin és Nemes Pissiri határát is használják. – A puszta falvakat is beleértve 3 becsértéket ad meg: legmagasabb, közepes és legkisebb értéket. (Ez a becslés a következőkben minden falunál megtörténik.) – A tizedet a papoknak és nem a püspöknek adják. – Hetenként egy napot robotolnak. "…sonsten geben sye den doppelten zehent nicht wie es umb ofen und anderen orthen geben missen", mert ez itt nem is volt szokás. – Gratuitus laborban a hidakat javítják, fát és élelmiszert szállítanak a helyőrség számára.
Bodotzfa:
Puszta falu, – 120 hold szántó, – 150 hold szép tölgyerdő. – Lisztőrlő malom 1 kerékkel, melyet Bánfa lakói a török földesúrtól vásároltak, – más puszta malomhely, – 100 kaszásnyi rét elhanyagolt.
Bohofa:
Puszta falu, régtől puszta, nem is tudni kié, kb. 60 hold szántó területén, valamint kis bozótos terület.
Harastin:
Puszta falu. – 200 hold szántóterület fele gyakran víz alá kerül, – rossz kaszáló, elvadult, kb. 20 falcatura kis cserjés, amely munkával még használhatóvá tehető, tulajdonosa ismeretlen.
Nemes Pissiri:
Puszta falu. – Területén 150 hold szántó, 4 falc. elvadult rét, erdő nincs.
Katatfa:
8 házas subditus, 40 lélek. – Állataik: 8 ló, 2 ökör, 5 tehén, 2 borjú. "Ein reparierte Roßmühl". – 300 hold szántó terület 3 osztályban, 100 falc. kaszáló. – Erdő csak tüzifát ad. – Szarvasmarhának, juhnak legelő. – Keresztény földesura Zrínyi család volt, nekik 5 tallért és 1 szőnyeget adtak. Török ura Kanizsáról Murzin aga volt, akinek minden ház 1 fl.-t, a tizedért 50 dénárt, robotért 3 "kila" búzát adott.
Tinodi:
Puszta falu. – 100 hold elvadult szántó. – Keresztény urai Zrínyiek voltak, török pedig Kanizsáról Bokos iszpáhi. – Területén jó legelő, "dieses orth ganz verwüst ist, und niemandt wissen kann, wann ein Hauß dargestanden ist".
Bidesfa:
4 jobbágy, 26 lélek. – Állataik: 4 ló, 2 ökör, 2 tehén. – "Ein reparirte Roßmühl". – 150 holdnyi szántó, – 50 falc. jó kaszáló, – 100 holdnyi erdeje "lautter streicher", csak igen kevés tüzi- és épületfát ad. – Keresztény ura: Zrínyi volt. Török földesúr Bakor iszpáhi.
Czetertekheli:
1 jobbágy, 7 lélek, – 2 ló, 1 tehén. – 150 hold szántó, – 15 falc. rét, – erdő "mit lautter straicher" 100 hold. – Keresztény ura: Légrádi Rosovitz, akinek 4 fl.-t adtak. Török földesúr: Szigetből Partes iszpáhi.
Sakos:
3 "schlechte heüsl", 9 lélek, – 2 ló. – Területén: 300 hold szántó, – 70 falc. rét, – erdő "ganz schlecht mit lautter zausigt und streicher" 100 hold, – jó legelő. – Keresztény urai Zrínyiek, török földesúr: Sakos iszpáhi, "hat ein kleine von holz erpauthe Kürchen".
Boklosto:
2 ház, 8 lélek. – Állataik: 3 ló, 2 ökör, 1 tehén, 1 borjú. – Területén: 150 hold szántó, – 70 falc. rét, – erdeje 150 hold vegyes faállománnyal, – marhalegelő. – Keresztény ura: Zrínyi; török ura: Kurbek Zahim.
Denczhaza:
8 házas jobbágy, 37 lélek. – Állataik: 13 ló, 8 ökör, 7 tehén, 4 borjú. – Területén: 400 hold szántó, – 300 falc. rét, – 600 hold vegyes faállományú erdő, amely szép épületfát ad, – mocsaras, vizenyős talaj. – 1 vízimalom 1 kerékkel, 1 szárazmalom. – Keresztény ura: Zrínyi; török földesúr: Kurbek Zahim.
Pieterfa:
"Ganz wüest und öedt" 150 hold elvadult szántó, – marha- és juhlegelő. – Keresztény ura Zrínyi, török Kurbek Saim.
Diertiasfa:
"Ganz öedt und wüest" 200 hold elvadult szántó, – 100 hold bozótos. – Zrínyi birtok.
Kazotta:
5 házas subditus, 30 lélek. – Állataik: 2 ló, 6 ökör, 2 tehén. – Területén: 200 hold szántó, – 100 falc. rét, – 150 hold tölggyel vegyes erdő, ahol 100 disznó is makkolhat, – jó marha és juhlegelő. – Földesura: Zrínyi, akinek 6 fl.-t adtak; török ura az iszpáhi Kanizsáról.
Abrahamfa:
"Ligt eben am Morast", 3 ház, 10 lélek. – Állataik: 2 ökör. – Területén: 250 hold szántó, ebből 150 hold csak legelőnek alkalmas, – 80 falc. rétet kétszer kaszálhatják, – 250 hold erdő "hat nur streicher und prenholz", legelő az erdőben. – Földesúr Zrínyi. Török földesura: iszpáhi Kanizsáról. – Talaja mocsaras.
Nadvagi:
11 ház, 42 lélek. – Állataik: 3 ló, 4 ökör, 5 tehén, 3 borjú. – Területén: 450 hold szántó, – 80 szekérnyi jó és 70 elvadult rét, – 100 hold erdőből csak tüzifa, – 200 kapás puszta szőlőhegy. – Földesura Zrínyi, "dem sye jahrlich mit anderen Edlleuthen eine Veréhrung gegeben". A töröknek a többi faluhoz hasonlóan adóztak.
Denieberki:
"Ligt im thall ain Maill von Sigeth" 6 ház, 23 lélek. – Állataik: 2 ló, 4 ökör, 2 tehén. – Területén: 200 hold szántó, – 30 kocsinyi rét, – 200 hold erdő, – szőlőhegyén 200 kapás szőlő. – Keresztény ura Zrínyi, török Latispai volt.
Hatvan:
3 ház, 9 lélek, állatjuk nincs. – Területén: 110 hold szántó, – 100 kocsinyi elvadult rét, – szép gyümölcsös- és káposztáskert, – 400 hold vegyes faállományú erdő. – Malom egy kerékre, "hat ein prukhen zumachen auf 3 klafter". – Keresztény ura: Zrínyi, török: Szigetből az iszpáhi.
Surin:
2 ház, 7 lélek, állat nincs. – 200 hold szántó, – 80 szekérnyi rét, – erdő 300 hold, – a talaj homokos. – Keresztény urai Zrínyiek, a töröknek Szigetbe adóztak.
Nemeske:
4 ház, 11 lélek, állat nincs. – 200 hold szántó, – 100 kocsinyi rét, – 300 hold vegyes erdő. – Földesúr: Zrínyi és Szigetből egy oda bassa.
Kis Peterd:
"Ligt an einer khleiner höch" 4 ház, 17 lélek. – Állataik: 2 ló, 2 tehén. – Szép szőlőhegy, ahol a falu lakói és extraneusok 2500 kapás szőlőt bírnak, ebből 1000 fossura puszta. – 300 hold szántó, – 60 falc. rét, – szép gyümölcsös és káposztáskert. – Erdeje 150 hold "in lauter streicher". – Keresztény ura: Zrínyiek; török: Szigetből "Turbek Scheh oder Pischof".
Nagy Peterd:
18 ház, 110 lélek. – Állataik: 7 ló, 20 ökör, 13 tehén, 3 borjú. – Szántó 450 hold, rét 224 falc. – Szőlőhegy, melyen 142 kapásnyit extraneusok, 60 kapást a falubeliek művelnek, más része puszta; – erdeje csak tüzifát ad. – Szárazmalom. – Szép gyümölcsös- és káposztáskertek. – Zrínyi birtok volt, török ura pedig Szigetből az olajbég.
Botka:
17 ház, 80 lélek. – Állataik: 17 ló, 8 ökör, 3 tehén, 3 borjú. – Szántó 600 hold, – 240 falc. rét. – Szárazmalom. – Zrínyi birtok; török ura: Haszan iszpáhi.
Sent Ersibeth:
6 ház, 55 lélek. – Állataik: 2 ló, 4 ökör, 1 tehén. – Szántó 200 hold; – szőlőhegyének 1/10 része műveletlen, pedig 6000 kapásnyi; – fiatal erdő. – Keresztény ura: Zrínyi. Török: Szigetből egy iszpáhi, akinek a szokásos adón kívül minden kapás szőlőtől 8 dénárt adtak a tized váltságaként.
Hellesfa:
18 ház, 77 lélek. – Szántó 600 hold, rét 400 falc. – Erdő egy része öreg tölgy, más része fiatal fa és cserje. – 3 puszta és 1 ép malom. – Szőlőhegye 1200 kapásnyi, ebből 300 kapást művelnek, 200-t művelés alá fogtak, a többi puszta. – Állataik: 21 ökör, 4 tehén. – Földesúr: Zrínyi, akinek 18 fl.-t adtak; török: Szigetből Schabas aga, akinek a szokott adón kívül minden kapásnyi szőlőtől 8 dénárt adtak.
Tot Szent Marton:
17 jobbágy, 69 lélek. – Állataik: 37 ökör, 42 tehén, 51 borjú. – Puszta templomának csak falai állanak. – Tó 1/4 mérföldnyi távolságra halakkal. – Szántó 600 hold, – közepes rét 200 falc. – 1000 hold erdő, vegyes faállomány, makkolás, tüzifa. – A talaj homokos. – Földesura a zágrábi érsek, akinek 15 fl.-t adtak. Török urai: különböző iszpáhik. – 3 híd építését javasolja.
Lakoza:
Erdők között, mocsaras vidéken. – 7 jobbágy, 20 lélek. – Állataik: 11 ökör, 9 tehén, 8 borjú. – 900 hold erdő tölgy és más fával, makkolás, tüzifa. – Talaja homokos. – Keresztény földesura: zágrábi érsek, akinek 8 fl.-t adóznak; török: Igray iszpáhi.
Fok:
8 ház, 27 lélek. – Állataik: 1 ökör, 7 ló. – Szántó 500 hold, – rét 60 falc, – 600 hold tölgyerdő, – gyümölcsös és káposztás kertek, – talaja homokos. – Földesura: Zrínyi; török: Hacsi aga.
Ekerty és Nagy Melik:
Puszta faluk, határukról lásd Foknál említetteket.
Okorak:
9 ház, 86 lélek. – Állataik: 8 ökör, 4 tehén, 12 ló. – 360 hold szántó, – 200 falc. mocsaras rét, – 1500 hold tölgyes erdő, – a talaj mocsaras és homokos. – Földesúr: Draskovich és a légrádi "segel" (=székely) vajda; török urai iszpáhik voltak.
Kakiz (Kákics):
5 ház, 30 lélek. – Állataik: 7 ökör, 8 ló, 2 tehén. – 380 hold szántó, – 120 falc. rét, – 2000 hold tölgyes erdő, – talaja mocsaras és homokos. – Keresztény ura: Draskovich, akinek 10 fl.-t adtak; török: berzencei Bassaga, – híd építését javasolja, mert a mocsár teljesen körülveszi, s nagyobb vízállás esetén csak hajóval közelíthető meg.
Banfa:
10 ház, 47 lélek. – Állataik: 4 ökör, 4 tehén, 4 borjú, 4 ló. – 600 hold szántó, – 120 falc. rét, – 400 hold erdő, nagyrészt cserjés. – Földesura a pécsi püspök, akinek 12 fl.-t adóznak; török ura: Hadzsi iszpáhi.
Ranotfa:
3 ház, 19 lélek. – Állat: 1 tehén. – 220 hold szántó, – 50 falc. rét, – erdő nincs, csak 120 hold cserjés. – Keresztény urának, "Sent Beki"-nek 4 fl.-t adnak; török ura: Ali Musztafa volt.
Tot Szt. Miklos:
Szép szőlőhegy 150 foss., csak negyedrésze művelt. – 200 hold szántó, – 160 hold bozótos erdő, – 70 falc. kaszáló, melynek fele elvadult. – Keresztény ura: Senbeki Gétzi, akinek 6 fl.-t adnak; török ura: "Seha v. Turbekh" volt.
Zador:
5 ház, 22 lélek. – Állataik: 8 ökör, 7 tehén, 5 borjú. – 1200 hold erdő, – 500 hold szántó, – 150 falc. rét, – talaja homokos. – Keresztény ura: Zanko Miklós, akinek 10 fl.-t fizettek. Török ura: Mehemet iszpáhi, "ein Säblmacher", Szigetből; "hat ein alte steinerne abgedekhte kürchen".
Peris:
6 ház, 19 lélek. – Állat csupán 6 ló. – 400 hold szántó, – 80 falc. rét, – 700 hold tölgyerdő, – gyümölcsfák, – a talaj homokos. – Keresztény ura: Draskovich; török ura: Ohmer aga.
Uyfalu:
6 ház, 21 lélek. – Állataik: 2 ló, 8 ökör, 5 tehén, 3 borjú. – 600 hold tölggyel vegyes erdő, – 400 hold szántó, – 120 falc. rét. – Keresztény ura: Draskovich, akinek Váradhoz hasonlóan adóztak; török ura: Ali iszpáhi volt.
Belze:
"Ligt in thall an ein morastigen orth". – 10 ház, 35 lélek, állat nincs. – 1200 hold vegyes tölgyes, – 300 hold szántó, főként a domboldalon. – 200 kapás szőlő, felerészben műveletlen; – gyümölcsfák. – Keresztény uruknak, Sembeky Getzinek 10 fl.-t adtak; török földesúr: Mehemet iszpáhi, "hat ein prukhen zumachen ungefehr auf 4 clafter".
Läth:
6 ház, 20 lélek, állat nincs. – 1000 hold tölggyel vegyes erdő, – 150 hold szántó, – 70 falc. rét. – A patakon malom nincs. – Talaja homokos. – Keresztény ura: Draskovich, akinek 5 fl.-t adtak; török úr: Ali iszpáhi volt.
Hencse:
5 ház, 17 lélek. – Állataik: 4 tehén, 2 borjú. – 200 hold tölgyerdő, – 400 hold szántó, – 80 falc. rét. – Keresztény ura: Keszthelyről Lengyel Miklós, akinek 10 fl.-t adtak; török földesúr: Disdar aga Szigetből.
Kadarkut:
8 ház, 32 lélek. – Állataik összesen: 12 ökör, 11 tehén, 6 borjú. – 1200 hold tölgyes erdő. – Malom egy kerékre, ritkán jár. – 300 hold szántó, – 150 falc. rét, – szép káposztás- és gyümölcsöskertek, – legelő az erdőben. – 3 ház ura Gori Miklós, aki 3 fl.-t kap, a többié Lengyel János, akinek 10 fl.-t adnak. Török úr: Kanizsáról Kucsok Zahim; minden ház 2 fl.-t adott neki, s gabonát vetettek részére, melyet azután Kanizsára is szállítottak.
Bogdas (Bogdassa):
Mocsárban egy dombon. – 4 ház, 6 lélek. – Állat: 6 ökör. – 300 hold szántó, – 150 falc. rét, – 1000 hold tölgy és éger erdő, "hat auch ein halb wüeste kürchen". – Keresztény ura: pécsi püspök, 5 fl. adójuk; török úr: Szigetből Kurbek.
Szelno:
Mocsár között, talaja homokos. – 4 ház, 13 lélek, állat nincs. – 250 hold szántó, – 600 hold tölgyes, – 150 hold mocsaras rét. – Keresztény ura: Káldi György, akinek 2 fl.-t adnak; török: Szelim Kihain Szigetből.
Istara:
3 ház, 8 lélek, állat nincs. – 1/4 mérföldnyi tó halakkal. – 800 holdnyi tölgyes erdő, – 200 hold szántó, – 120 falc. rét. – Keresztény ura: Káldi György, adó: 2 fl.; török ura: Butrok iszpáhi Szigetből.
Gárdon:
3 ház, 7 lélek. – Állataik: 3 ökör, 1 ló, 1 tehén, 1 borjú. – 800 hold tölgyerdő, – 300 hold szántó, – 80 falc. rét. – Ura: Horvath Tamás, 10 fl. adójuk.; török földesúr: Szigetből Disda aga.
Patta:
5 ház, 15 lélek. – Állataik: 2 ökör, 2 ló, 2 tehén, 2 borjú. – 200 hold szántó, – 200 hold legelő, – 150 falc. rét, – erdő nincs. – Mocsáron 2 híd. – 200 kapásnyi szőlőből csak 15 foss.-t művelnek; szép gyümölcsös- és káposztáskertek. – Keresztény úrnak 6 fl.-t adnak; török ura: Ispari Bassa. – Malom 1 kerékkel, nem mindig forog, csak ha bő víz van.
Boklosi:
400 hold szántó, – 300 hold erdő, – 150 falc. rét. – Híd szükséges a mocsárban. – Keresztény úrnak 6 fl.-t adnak; török ura: Ispai Bassa.
Máluán:
5 ház, 19 lélek. – Állataik: 2 tehén, 1 borjú. – 500 hold szántó, – 500 hold vegyes faállományú tölgyes erdő, – 120 falc. rét. – Keresztény úrnak 5 fl. adó; török ura: Zahim iszpáhi.
Bassali:
3 ház, 10 lélek,– állat nincs. – 250 hold szántó, – 70 falc. rét, – 250 kapás szőlőhegye teljesen puszta, – 300 hold erdő. – Keresztény ura: Kubini, 4 fl.-t kap; török ura: Zardi aga.
Várad:
6 ház, 17 lélek. – Állataik: 5 tehén, 4 borjú. "Ligt zwischen den morast." – 500 hold tölgyerdő, – 400 hold szántó, – 200 falc. rét. – Vízimalom 1 kerékkel. – Szép gyümölcsös- és káposztáskert. – Keresztény ura Draskovics; török: Omer aga s különféle iszpáhik; a földesúrnak: Varad, Uifalu, Szergis és 4 puszta falu: Beloncze, Lupandras, Orgis, Csikota összesen 30 fl.-t adtak.
Hobol:
11 ház, 42 lélek. – Állataik: 3 ökör, 1 tehén. – 350 hold szántó és 150 falc. rét, – 600 hold erdő "lautter stereicher und morast". – Keresztény uruknak, Sembekinek 10 fl.-t adtak; török ura: Haszán bég Szigetből. – 3 malom 1 kerékkel, nem mindig forognak.
Kalamanza:
5 ház, 28 lélek. – Állataik: 3 ökör, 1 tehén. – Puszta templomának csak falai. – 2 puszta malom, kis patak, melyben csak nagyobb esőzés idején van bőségesebb víz. – 500 hold szántó, – 50 falc. jó és 200 falc. mocsaras rét. – 2500 hold szép tölgyes, épületfa, makkoltatás, vegyes faállomány is. – Gyümölcsfák. – Homokos és mocsaras talaj. – Keresztény ura Nádasdi volt, majd Széchényi érsek, akinek 20 fl.-t adtak; török ura: Szigetből a basa.
Nad- és Kis Dobza:
10 kész és 10 épülő ház, 70 lélek. – Állataik: 10 ló, 6 ökör, 12 tehén, 11 borjú. – 3 puszta és 1 ép malom. – 600 hold szántó, ebből 200 csak juh- és marhalegelőnek jó. – 500 hold égerfa és nyírfa-erdő, csak tüzifát nyernek belőle. – 200 kaszálónyi rét, talaja mocsaras és homokos. – Keresztény ura Pető László volt, a petendiekkel a győri fehér barátoknak 25 fl.-t adtak. Török uruk: a basa Szigetből.
Istvándi:
10 ház, 7 épülő ház, 66 lélek, "hat einen schönen gemauerten kürchen thurn und ein kleines von holz erpautes kürchel". – Állataik: 8 ló, 2 ökör, 2 borjú, 2 tehén. – 4 megjavított és 2 puszta malom. – 500 hold szántó, 600 hold erdő nyír- és égerfákkal, 3 vágásra osztott ("ist in 3 thaill zertheilt"). – 160 falc. rét, ebből 60-at bokrok benőttek. – Minden házhoz szép gyümölcsöskert, talaja homokos. – Keresztény ura: Vigi János, aki Bécsben él, 10 fl.-al adóznak; török ura: Istvandi Seim.
Petend:
Mocsár közepén fekszik. – 2 ház, 10 lélek. – 5 puszta malom. – 400 hold szántó, – 150 falc. rét, – 250 hold erdő vegyes faállománnyal. – Ökörlegelőnek is jó, homokos és mocsaras talaj. – Keresztény ura Pető László volt, majd a győri fehér barátoknak adóztak; török földesúr: Hassan aga Kanizsáról.
Deran:
20 ház, 83 lélek. – Állataik: 10 ökör, 4 tehén. – Puszta malom. – 900 hold szántó, ebből 400 csak legelőnek jó; – 250 falc. kaszáló. – Erdő 1000 hold, vegyes faállomány, nyírfa, erdőben juh- és marhalegelő, a talaj homokos. – Előző keresztény ura Nádasdi, mostani Széchenyi érsek, akinek 85 fl.-al adóznak; török földesúr: a szigeti pasa.
Barza (Barcs):
15 ház, 59 lélek, "welche aller erst ankhommen seint und anfangen zupauen". – A török időben itt a Dráva parton egy őrhely (Wachthauß) volt, de ebből csak "ein alter wüester graben" maradt fenn. – Állataik: 1 ló, 40 ökör, 20 tehén. – 2 puszta malom. – 700 hold szántó, – 400 falc. kaszáló. – 1000 hold erdőből 700 nyíres, 300 tölgy, itt makkoltatás, másikban juhok legeltetése. – Homokos talaj, kaszálók mocsarasak. – Korábbi földesura Nádasdi, kinek 40 fl.-t adtak; török földesúr: Kanizsáról Zor Hasszán aga.
Csertan (Csertő):
4 házas jobbágy, 9 lélek. – 3 puszta malom. – 200 hold szántó, – 100 falc. rét. – 2000 kapás szőlőhegye puszta, kivéve kb. 50 kapásnyi szőlőt, melyet éppen művelni kezdtek. – 300 holdnyi erdő a domboldalon, vegyes faállomány. – Keresztény ura: Gori Miklós, akinek 7 fl. 50 den.-al adóztak; török ura: Jusso Lubok Hassa iszpáhi.
Kothosthi:
Teljesen puszta, – 1000 hold szép erdő, – 50 hold szántó, – 50 falc. közepes rét, "das orth gedunkt niemandt wans bewohnt gewest ist, kan also schon von 100 Jahren her wüest sein".
Suluman:
14 új ház, 80 lélek. – Állataik: 16 ökör, 12 tehén, 9 borjú. – 2 puszta malom. – 300 hold szántó, – 200 falc. rét. – 1000 kapás szőlőhegy, melyből csak 100 kapás művelt, közepes bort terem. – 500 hold erdő, makkolás, épületfa. – Keresztény ura: Senbeki Sézi, akinek 7 fl.-t adtak; török ura: a Türbackh-i Scheha.
Apati:
Mocsár közepén kis halmon épült, 2 ház, 11 lélek. – Állataik: 2 ökör, 1 tehén. 300 hold szántó, ebből 180 hold csak legelőnek jó, – 100 falc. rét. – 300 hold erdő: kőris- és égerfa. – Szőlőhegye 12 éve puszta, bozót nőtte be, 300 kapás, közepes bort termett. – Mocsaras legelője a juhoknak nem jó. – Keresztény ura: Káldi, akinek 9 fl.-l adóztak. Török ura: Musztafa iszpáhi.
Vislo:
6 új ház, 18 lélek, állat nincs. – Malmocska 1 kerékre. – 400 hold szántó, – 200 falc. mocsaras és igen rossz rét, csak egyszer kaszálnak, 20 falc. jó kaszáló. – 1200 hold erdő, tölgyes, makkolás és legelő az erdőben. – Szőlőhegye egy muskétalövésnyire egy dombon, teljesen puszta, senki sem tudja, mikor kapálták utoljára, nem jó bort terem. – Keresztény ura: Lengyel család, akinek 8 fl.-al adóznak; török földesúr: Kaszán bég "hat eine prückhen aber solte reparirt werden".
Sent Mihalfa:
5 ház, 35 lélek. – Állataik: 8 ló, 3 ökör, 5 tehén. – 150 hold szántó, – 80 falc. rét, – 100 hold erdő. – Keresztény ura: Zrínyiek; török: Szigetből Ohmum iszpáhi.
Minzent:
6 ház, 27 lélek. – Állataik: 2 ökör. – 300 hold szántó, – 70 falc. rét. – Erdő 1/4 mérföldnyi, szép faállomány, – malom kis patakon.
Bezefa:
11 ház, 39 lélek. – Állataik: 10 ló, 2 ökör, 1 tehén, 1 borjú. – 300 hold szántó, – káposztás- és gyümölcsöskert, – erdő nincs, csak cserjés. – 600 fossura szőlőhegy, 74 illetve 100 kapásnyit művelnek csupán (előbbit a falubeliek, utóbbi mennyiséget az extraneusok).
Kerestur:
3 jobbágy, 8 lélek. – 120 hold szántó, – 60 falc. rét, amely mocsaras és elvadult. – 150 kapásnyi elhagyott szőlő, – 600 hold tölgyes erdő. – Keresztény ura: Balog Gáspár, akinek 3 fl.-t adnak; török ura: egy iszpáhi Kanizsáról.
Mosgo:
8 jobbágy, 30 lélek. – Állataik: 2 ökör, 2 tehén, 2 borjú. – 170 hold szántó, – 120 falc. rét (ebből: 30 szekér jó, 90 kapásnyi csátés), amely mocsaras, elvadult. – 60 kapás szőlő, – 600 hold erdő. – Keresztény ura: Balog Gáspár, akinek 3 fl.-al adóztak; török ura: Lad iszpáhi. – Kötelesek egy 12 és egy 6 öles hidat csinálni.
Hedrehell:
8 jobbágy, 42 lélek, – állat nincs, – rossz földek. – 200 hold szántó, – 100 szekérnyi rét, elvadult. – 200 kapásnyi szőlő, ebből 20 kapást már művelés alá fogtak. – 1200 hold erdő, tölgyes, makkolás, épületfa. – Malom 1 kerékre, ritkán forog, rossz is. – Templom. – Keresztény ura: Lengyel család, akinek 10 fl.-t adóztak; török földesúr: Szigetből Ahmet aga.
Also Visnie, Seplak Visnie, Kapolna Visnie:
3 jobbágy, 10 lélek, – állat nincs. – 150 hold szántó, – 50 kocsinyi rét; – 400 kapás szőlő, amely puszta; – 1500 hold erdő, tölgy és vegyes. – Keresztény ura: Lengyel család, akinek 6 fl.-t adóztak; török földesúr: iszpáhi Szigetből; – 3 hidat kell készíteniük.
Korpad:
5 jobbágy, 18 lélek. – 300 hold szántó, – 70 kocsinyi rét. – 400 hold tölgyes erdő, makkolás; – 100 holdnyi erdőből csak tüzifa. – Keresztény ura: Zanko Miklós, adó: 6 fl. A török alatt mentes volt a falu. – Egy 60 öles mocsári hidat kell gondozniuk.
Labad:
4 jobbágy, 13 lélek. – 250 hold szántó, – 80 kocsi kaszáló, – 600 hold tölgyes és nyírfás erdő. – Keresztény ura: Zanko Miklós, adó: 5 fl. Török földesúr: Szigetből Ali pasa.
Tot Sent Mihal:
3 jobbágy, 8 lélek, – állat nincs. – 300 hold szántó, – 80 kocsi rét, – 500 hold vegyes erdő. – Keresztény ura: Zanko Miklós, adó: 5 fl. Török földesúr: iszpáhi Babocsából.
Rinia Sent Kiral:
4 jobbágy, 12 lélek, – állat nincs. – 250 hold szántó, – 80 falc. rét. – 450 hold tölgy, nyír és vegyes erdő. – Keresztény ura: Zanko Miklós; török: Ali bég Babocsáról.
Uylak:
2 ház, 8 lélek, – állat nincs. – 200 hold szántó, – 50 kaszás rét, – 300 hold vegyes erdő. – Keresztény ura: Légrádból Csepeli János; török földesúr: iszpáhi Babocsáról.
Uynep:
3 ház, 9 lélek. – Állataik: 2 ökör, 2 tehén, 6 borjú. – 180 hold szántó, – 60 falc. rét, – 200 hold erdő. – Keresztény ura Nádasdi volt, de 15 éve Légrádba adnak egy huszárnak 5 fl.-t. Török földesúr: Babocsáról Dirador aga.
Csokona:
9 paraszt, 62 lélek. – Állataik: 6 ökör, 4 ló, 7 tehén, 5 borjú. – 800 hold szántó. – Szép káposztás- és gyümölcsös kertek. – 350 kocsinyi rét. – 300 hold tölgyes, 700 hold vegyes erdő. – Keresztény ura Nádasdi, 15 éve pedig Széchenyi püspök, akinek 50 fl.-t adóztak. Török ura: babocsai bég.
Peterhida:
10 jobbágy, 45 lélek. – Állataik: 4 ökör, 4 ló, 8 tehén, 9 borjú. – 300 hold szántó, – 100 kocsi szénát adó kaszáló. – Kevés tölgyes, mocsaras erdő. – Keresztény uruknak 18 fl.-t adót adtak.
Adriam:
Rácok lakják, 4 ház, 11 lélek, – állataik nincsenek. – 200 hold szántó, – 100 kocsinyi mocsaras rét; – erdő 500 hold, itt makkoltatni is lehet; legelő szarvasmarháknak. – Keresztény ura: Kubinyi, adójuk: 6 fl.; török ura: Szigetből Ali iszpáhi.
Tot Sent Dienes:
3 ház, 10 lélek. – Állataik: 2 ló, 2 tehén, 2 borjú. – 300 hold szántó, – 100 kocsinyi rét, – 300 hold erdő. – 2 puszta malomhely. – Keresztény ura Nádasdi volt, akinek 6 fl.-t adóztak; török földesúr: Hadsi aga Szigetből.
Merenie:
50 éve lakatlan. – 300 hold szántó, – 50 kocsinyi rét, – 200 hold erdő főként tüzifát ad. – Keresztény ura: Ballog András, akinek udvarháza is itt volt; török ura: Szigetből Ali Hadzsi.
Vischonta:
8 jobbágy, 29 lélek. – Állataik: 2 ökör, 3 ló, 5 tehén, 3 borjú. – 450 hold szántó, – 150 kocsinyi közepes rét, – 600 hold tölgyerdő, más erdő 900 hold, – legelő juhoknak és marhának. – Malom a Rinya patakon. – Keresztény ura: Topos Ádám, akinek 15 fl.-t adóznak. Török ura: Szigetből Haszán bég.
Az összeírás után Georg Wratislav Schlußky provisor számadásai következnek 1689–1692 időköz éveiből, részletezve a bevétel és kiadás tételeit, egyes részei erősen rongáltak, vízfoltosak. – 1690-ből a bevétel összesített tételei a következők: készpénz 987 fl. 77 den.; bor 35 1/2 Eimer; búza 21 killa; kétszeres ("gemeng mit korn und waiz") 64 killa; rozs 386 killa; árpa 33 killa; liszt 1394 okka; disznó 89 db; kender 286 okka. – Kiadás tételei pl. Stattphisicus fizetése, provisor fizetése, mesternek: "reparierung einer türkischen Roßmühl bey dem Schlo 3", tizedszedőket kisérő vértesek napidíja 25 den. stb. – A kiadások levonása utáni maradvány: készpénz 264 fl. 31 den.; búza 19 killa; kétszeres 57 1/2 killa; rozs 341 1/2 killa; liszt 1394 okka; kender 286 okka. – 1691-ben 25 killa "türkischen waiz" és 51 killa hajdina szerepel, 1691–1692 évből a szigetvári prefektoratus számadását közli: Siklos, Dombo és Kaposvár provisorainak készpénz befizetései és ezekből teljesített kiadások.
Szigetvár tartozékai.
(Baranya, Somogy m.): Szigeth – Szent Dionis (Dénes) – Bodotzfa – Bohofa – Harastin (Haraszti) – Nemes Pissiri – Katatfa – Tinodi – Bidesfa (Büdösfa) – Czetertekheli – Sakos – Boklosto – Denczhaza – Pieterfa – Diertiasfa – Kazotta – Abrahamfa – Nadvagi – Denieberki – Hatvan – Surin – Nemeske – Kis Peterd – Nagy Peterd – Botka – Sent Ersibeth – Hellesfa – Tot Szent Marton – Lakoza – Fok – Ekerty puszta falu – Nagy Melik puszta falu – Okorak – Kakiz (Kákics) – Banfa – Ranotfa – Tot Szt. Miklós – Zador – Peris (!) – Uyfalu – Pelze – Läth – Hencse – Kadarkut – Bogdas (Bogdassa) – Szelno – Istara – Gardon – Patta – Boklosi – Máluán – Bassali – Várad – Hobol – Kalamanza – Nagy és Kis Dobza – Istuándi – Petend – Deran – Barza (Barcs!) – Csertan (Csertő) – Kothosthi – Suluman – Apati – Vislo – Sent Mihalfa – Minzent – Bezefa – Kerestur – Mosgo – Hedrehell – Also visnie – Seplak visnie – Kapolna Visnie – Korpad – Labad – Tot Sent Mihal – Rinia Sent Kiral – Uylak – Uynip – Csokona Peterhida – Adriam – Tot Sent Dienes – Merenie – Vischonta

Search result navigation
Content provider