HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 029.

Date 1771. szeptember 7.
Description

Mikrofilmen, eredeti Jugoszláviának átadva.

Text

Extractus "summarium aestimationis"
Az uradalmakról az alábbi adatok: jobbágy, nős és nőtlen fiú, – özvegy telekkel, özvegy telek nélkül, – házas zsellér, háznélküli zsellér, – ökör, ló, fejős tehén, meddő tehén, disznó, juh és kecske, kas méh, – lecsapolt mocsár hold, – szántó 1. oszt. és 3. oszt., – kaszáló, – jobbágytelek, – terragium, igásrobot, gyalogrobot, zsellérek terragiuma, – házas zsellérek robotja, háznélküli zsellérek robotja, – fa szolgáltatás ölben, ugyanaz szekér. – Malmok: Dráván, pataki malmok, kanalas malmok, vámot szolgáltató malmok (molae telonicae). – Szilváskert, – halászat árendája, – irtás szántó, – kaszáló, – extrassessionalis szántó és kaszáló. – Extraneusok szőleje utáni hegyvám, – kiszárított mocsár utáni zab, kappan, mindez pénzben, census victualis (kappan, csirke, tojás) pénzben, – a házak becsértéke. – Allodiális szántó, – kaszáló, – szőlő, – szilváskertből származó bevétel, – decima árendálásából, – vám és rév, – bor, pálinka, sör árulásból, – mészárszék, – makkoltatás bevétele, – görögök taxája, – puszta földek utáni bevétel, – Szomobor oppidum censusa, – uradalmi erdők, – a subditusok bevétele az erdőkből, kocsmálásból. – Az uradalom bevételének várható emelkedése.
Vuchin és Szamabor kamarai uradalmak. (Verőce, Zágráb m.)

Content provider