HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 027.

Date 18. század első fele
Description

Mikrofilmen, eredeti Jugoszláviának átadva.

Text

Conscriptio
Az összeírás rovatai falvanként a következők: jobbágy, fiú s testvér nős és nőtlen, – zsellér, – özvegy, – ló, ökör, tehén, borjú, disznó, juh, méh, – szőlő, – szántó, – rét, – szilváskert, – malom, – portio, – robot.
Sziracs kamarai uradalom.
(Pozsega m.): Sziracs – Millenovatsch – Potlavina – Graflan – Teresie – Dollan – Schibovatsch – Karranofzy – Szredian – Küb – Markofzy – Kollubniak

Content provider