HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 020.

Date 1721
Description

Mikrofilmről, eredetit 1960-ban Jugoszláviának átadták.

Text

Conscriptio
Az összeírás valamennyi falunál a következő rovatokat tartalmazza: név, jobbágy, fiúk és testvérek, – zsellér, – özvegy, – ló, öszvér, ökör, tehén, üsző és tinó, disznó, juh és kecske, – méhkas, – szántó holdban, – kaszáló falcatura, – kapás szőlő, – szilvafa, – a telek nagysága. – Az egyes falvaknál külön összeírják a kanalas malmokat.
Sziracs kamarai uradalom.
(Pozsega m.): Syracs – Szredian – Kolubniak – Schibovacz – Markoffczy – Kyb – Batlavina – Grafflany – Karanovczy – Theresze – Millenovacz – Dolyan

Search result navigation
Content provider