HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 016.

Date 1755. október 8.
Description

Mikrofilmről, eredeti 1960-ban Jugoszláviának átadva.

Text

Conscriptio
Az összeírás valamennyi falunál a következő rovatokat tartalmazza: jobbágyok név szerint, – házas fiúk és testvérek, – nőtlen fiúk és testvérek, – özvegyek, – kereskedők és iparosok, – szántó, – szilváskert hold, – kaszáló falcatura, – szőlő kapás; – állatállomány: ló, ökör, tehén és borjú, juh, méh; – malom.
Kamarai falvak.
(Szerém m.): Banoster – Czerovicz – Kukujevcze – Perkasova – Gibaracs – Schyd – Czalma

Search result navigation
Content provider