HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 007.

Date 1751
Description

Az eredeti Jugoszláviának kiadva, adatok filmről.

Text

Conscriptio seu aestimatio
Barakassova:
Egész és fél telkek. Negyed és puszta telkek: 0. – Jobbágyok névvel, családfők, nős és nőtlen testvérek, fiak száma. – Özvegyek, kereskedők, mesteremberek: 0. – Szilvásaik nagysága holdakban. – Szántóik nagysága holdakban. – Kaszálóik nagysága kaszásokban. – Szőleik nagysága kapásokban. – Állataik: ökrök, tehenek, üszők, lovak, juhok, kecskék, disznók; méhek: 0. – Censusuk egyenként, ennek végösszege. – Kézi és igásrobotot nem teljesítenek. – Természetben nincs szolgáltatásuk. – Az urbárium életbelépése előtt sem volt karácsonyra sem vad, sem kappan, lúd, tyúk szolgáltatásuk. Telkek után nem adnak gabonát, egyedül a királynak tizedet. Szénát, hüvelyest, ünnepekre vajat nem adnak, ugyanígy sajtot, csirkét sem. – Borkilenced nincs, bortized a kincstáré, jövedelme, pénzben fizetik, nem természetben. – Gabonából kilenced nincsen, sem malacból, méhből. – Szárnyasokból jövedelem nincsen. – Hadiadót nem fizetnek. – Kocsma és mészárszék bére. – Vadak nincsenek, halastó, halászat sincs. Erdők – évi jövedelme, makkoltatás nincsen. – Malom jövedelme pénzben. – Irtásrétek jövedelme. – Legeltetést nem adnak bérbe, praedium nincsen. – A felsoroltakból tiszteknek jövedelme nincsen, zálog a községet nem terheli.
Királyi fiskális birtokok.
(Szerém m.): Barakassova

Search result navigation
Content provider