HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 042 / b.

Date d. n. (1758?)
Text

Summarius extractus totius aestimationis in praedvolutis nuermis contentae (UC 122 : 42 (a, b))
A különböző, részben hiányzó, ill. kiemelt (UC 122 : 42 (d)) mellékleteken felsorolt jószágok 6, ill. 5%-os tőkeértékkel számított becsértékeinek összesítése. – Továbbá: az alábbi felsorolt praediumok eddigi árendaösszegével szemben „plus offerentia substitit”: Peterd praedium portio – Telki, praedium portio – Papi – Ejk – Koth – Hath és Monos-Petri (L. Nagy szerint pagus) ... becsértékkel – Monostor-Pálly és Apagy portioknál: „ultra investituram Ternyeianam” a kamarai conscriptio és a hivatalos becslés szerinti érték.
Mindösszesen ft. 307 863,,31 2/3 --- 366 174,50
Nagyváradi kamarai uradalom.
(Bihar m.)

Search result navigation
Content provider