HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 037 / b.

Date 1766. március 17
Text

Aestimatio
Az aestimatio jobb oldalán az egyes haszonvételek becsértéke, rhénes forintban megadva.
Záhony:
féltekes jobbágyok, összesen – census terrestralis nincs, de egyik héten igásrobottal, másik héten pedig gyalogrobottal tartoznak földesuruknak szolgálni. Robotjuk tehát összesen 364 nap, ennek felét á 35 dénárral, másik felét 15 dénárral számolva, becsérték összesen. – Az összeíró megjegyzi, hogy a már hivatkozott (UC 122 : 37 (a)) conscriptioban a robotnapokra vonatkozóan értéket nem adtak meg, „isthic est coniecturae”. – Puszta féltelkek, valamennyinek földjét művelik, de hogy az uradalom számára-e, vagy pedig árendába adták, arra vonatkozólag a conscriptio nem ad semmiféle felvilágosítást. Így itt is csak hozzávetőleges becslésre van lehetőség. Éspedig: a legkisebb tartozékokat 3 forintért szokták árendába adni, így itt feltételesen lehet 24 forintos jövedelemmel számolni. – Zsellérek, ezek feltehetően heti két napot szoktak robotolni, azaz összesen 104 napot. Ennek naponként és együttesen is megadott becsértéke. – Allódiális szántóföldek, melyeket két nyomásban művelnek. A szántóföldek kapacitása mérőben megadva. Az összeíró szerint egy nyomásba 8 pozsonyi mérő búzát és ugyanennyi rozst lehet elvetni. Közepes terméssel számolva, levonva a vetőmagot, kétszeres hozamot (á 16 mérő) lehet a becslés alapjául figyelembe venni. Becsérték fajtánként, mérőnként és összesen is megadva. A becsértékből a művelési költségekre a harmadrész kerül levonásra. A tiszta haszon forintértéke. – Az allódiális rétek után várható szénatermés, becsértékkel, melyből a kaszálás munkabérét levonásba kell hozni. Részletezés, mint a szántóföldek jövedelmének becslésénél. – A Tiszai rév jövedelmének egy része tartozik ide. – Az erdőben makkoltatható sertések, minden második (?!) évben terméssel számolva, az egy évre eső jövedelem becsült értékével (Taxa). – Az educillum haszna, a kimérni szokott bor mennyiségével, ennek becsértékével. Az égetett italokért fizetett összeg feltüntetése. – Összesítés. A földesúri haszonvételek értéke összesen, valamint a 6%-kal számított tőkeérték. Örökár, illetve az 5%-kal számított tőkeérték. – Nota: mivel a conscriptio „investituras non designat”, ezt a becsértékbe nem lehetett beszámítani.
Györöcske:
jelenleg az ungvári dominium tartozéka – féltelkes jobbágyok; negyedtelkes jobbágyok: félévi robotmegváltásuk összesen – census, összesen – Az uradalom számára a lakosok 4 heti robotot tartoznak leszolgálni, e helyett sót szállítanak. A szolgáltatás forintértéke az összeírásból nem tűnik ki, feltételesen fejenként 2 forintos becsértékkel számolva, a sószállítás becsértéke összesen. – További jövedelem méh- és báránytizedből, mennyisége azonban bizonytalan. – A helység határához tartozó tölgyerdő hozama, a makkoltatható sertések számával, mint azonban az aestimatio készítője megemlíti, a conscriptióból nem tűnki ki, hogy az erdőben hány évenként terem makk, s mennyi a makkoltatott sertések után fizetett taxa. Így a becslő ismét csak feltételezésre van utalva. Az eszerinti jövedelem: kétévenkénti makkterméssel számított taxa összege. – A földesúri haszonvételek összesítése, l. Záhony.
Salamon:
egy sessió a Vécsey-családé, a tobbi az ungvári dominium tartozéka. – census terrestralis, a fél- és negyedtelkek után. (A Vécsey-jobbágy censusát is ideszámították, mivel ezt az összeírás pontosan nem tisztázta.) – földesúri robot, árendát fizetnek megváltásáért. Ennek összege együttesen megadva. – Az aestimatio itt is utal a conscriptioban említett egykori szolgáltatásra, nevezetesen a 4 heti robot fejében szállított szőlőkarók-adójára. – A részben igás-, részben gyalogrobotként számbavett robotnapok száma összesen, külön-külön és együttesen is feltüntetett becsértékkel. – Sztronga (őszi disznóadó-megváltás) becsértéke. – Tölgyerdő (l. Györöcske) hozama. – Halászóhely jövedelme, becslés alapján, mivel ennek forintértékéről a conscriptio hallgat. – A földesúri haszonvételek összesítése. Tőkeérték, l. Záhony. – A Vécsey-sessio investiturája ismeretlen.
Az egy év alatt várható jövedelmek összesítése: Záhony, Györöcske, Salamon mindösszesen ft. 12 763,66 2/3
A végösszesítés után az aestimatio készítője ismételten felhívja a kamara figyelmét arra, hogy fentiekben megadott becsértékei „ex inadaequata conscriptione” csak feltételes értékek, nem tényleges jövdelem-értéket tükörznek.
Ung megyei possessiok (a vonatkozó megjegyzéseket l. UC 122 : 37 (a) jelű conscriptionál.
(Ung m.): Záhony (1/2 telkes jobbágya van itt a kamarának, a possessio egyébként a Vécsey-családé) – Györöcske (az ungvári kamarai uradalomhoz tartozik) – Salamon (ez is az ungvári dominium tartozéka, egy sessiotól eltekintve)

Search result navigation
Content provider