HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 033.

Date 1763. december 10.
Description

1 eredeti és 2 másodpéldány

Text

Széplak:
Az összeíró hivatkozik a portióról készült összeírásra, ez azonban az iratanyagban nem szerepel, utalólap sincs róla. – Az aestimatió jobb oldalán tünteti fel az összeíró a becsértéket, forintban. – lakott jobbágytelkek, összesen. Megjegyzés, arra vonatkozólag, hogy a conscriptioban (l. fentieket) 6 elket vettek fel, ezeken azonban csak 5 örökös jobbágy lakik. Annak ellenére, hogy a sorrendben másodikként összeírt bizonyos Herczeg János maga sem tiltakozik az ellen, hogy a telek-rovatban két sessióval szerepeljen, mégsem lehet neki több szolgáltatást kiróni, “quam apud alios”. Ennek megfelelően a robotkötelezettség kiszámításának és becslésénél is csak 5 jobbágy munkáját lehet figyelembe venni. (“Videtur a consequenti calami duntaxat error in ordina ad unam sessionem plus expositam subversari!”) – A fentiek szerint tehát 5 jobbágy igásrobotja fejenként évi 35 napot számítva, összesen. Egy napot 50 dénárral értékelve, becsérték összesen. Ehhez fejenként évi 5 napos gyalogrobotot hozzáadva, 15 dénáros becsértékkel számítva, összes becsérték. Ehhez hozzá kell még venni a téli robotmunka megváltásának összegét, á ft. 1,42, becsérték összesen. – Egyéb szolgáltatás: fentieken kívül tartoznak még fejenként egy-egy szarvasmarha téli ellátásával. Ennek egyenként és összesen is megadott becsértéke. – A portiohoz tartozó zsellérek, akik külső fundusokon (fundus extravillanis) laknak, taxája, egyenként és összes értékben megadva. – A már hivatkozott conscriptio szerint pázsitadó címén várható jövedelem összege. – Borkilenced a szőlőkből (a szőlők nagysága kapásokban megadva), tinnában. A conscriptióban az összeíró a borra forintértéket nem adott meg, itt közepes árral számított becsértéket tüntet fel az aestimatio. – Tölgyerdő, közös, a fent hivatkozott összeírás szerint csak minden negyedik-ötödik évben lehet makkterméssel számolni benne. A portiora eső, egy évre kiszámított becsértéke. – A conscriptio összeírója megemlítette a különböző részbirtokosok educillumait. Ehhez a portiohoz azonban nincs educillum. Ha lenne, a várható haszon feltételezett forintértéke. – Notandum: a fenti conscriptioban az összeíró még további sessiokat is felsorolt, mint Apáthy-jószágokat, melyeket jelenleg csere, ill. zálog címén a Szentmarjay-család, illetve Helmeczy Mihály birtokol, jövedelmük is őket illeti. Az összeíró itt felsorolja megjegyzéseit az ezekre a sessiora vonatkozó, esetleges újszerzeményi eljárás, vagy magszakadás esetére, a fiscus jogainak biztosítására.
A portio becsértéke összesen ft. 144,20 1/2
5%-kal számított tőkeérték ft. 2884,10
A tőkeértékből a zálogösszeg (ft 333,33 1) levonása után fennmarad ft. 2550,76 2/3
Apáthy-portio. A portiot jelenleg a Szentmarjay-család bírja zálogjogon.
(Bihar m.): Széplak

Search result navigation
Content provider