HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 027 / b.

Date 1755. augusztus 30.
Text

Instructio exactorum taxae lignationis in Sylvis Dominii Diosgyőriensis:
1) Az uradalmi erdőkből való faizás kizárólag a diósgyőri, ill. kisgyőri úton legyen lebonyolítható. Az erre kijelölt exactorok – akiknek itt házat kell építeni – kötelesek állanódan jelen lenni, nehogy az ellenőrzés hiánya miatt az uradalmat kár érje. – 2) Az exactoroknak a praefectus számozott nyugtákat ad. Ezeket kitöltve a vásárlók kapják, hogy az erdőkerülőknél igazolhassák magukat. – 3) Ha a vásárló megrakott szekerével visszatér, a nyugtát szolgáltassa vissza. Ha a vásárló két napon belül nem jelentkezik, idnítsanak nyomozást nem más úton távozott-e az erdőből, vagy egyáltalán mi lett vele? – A vadászati engedélyeket is őrizzék meg az exactorok, a puskák kulcsa a praefectusnál van – minden vadászatra kiadott fegyver mellé egy kerülőt kell adni. Ezeket a vadászati engedélyeket, a fegyverekkel együtt minden este be kell mutatni a praefectusnak. – 4) A különböző fafajták részletes ártáblázata. (Részletezve lásd az UC 122 : 27 (a) jelzésű urbáriumban.) – 5) Ha valamelyik vásárló gyümölcsöt-hozó fát akar nagyobb számban kivágatni, jelentsék a praefectusnak. Ő döntsön az ilyen ügyekben. – 6) Legyen gondja az exactoroknak a lopás üldözésére, Utasítsák az erdőkerülőket a mellékutak figyelésére. A rajtakapott tolvajt mindenestül kísérjék be a praefectushoz. – 7) A falopásban bűnösöktől mindenüket (szekér, ökör, stb.) el kell kobozni, de ha nem visszaeső bűnösről van szó, pénbüntetés ellenében visszakaphatják elkobzott tulajdonukat. – 8) Ha a fatolvajok megszöknek vagy ellentállnának, indítsanak az exactorok szigorú vizsgálatot, nem játszott-e össze valamelyik kerülő a tolvajokkal? A hanyag erdőkerülőket szigorúan figyelmeztessék, a bűnösöket csukják börtönbe és helyettesítsék másokkal.
Diósgyőri uradalom

Content provider