HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 011.

Date 1683. december 18.
Text

Conscriptio
Tokaj:
Szabad curia, kocsma- és mészárszéktartási joggal. Csákiné árendába adta. – 14 taxás telek, évenként egyenkénti kb. 6 Ft censussal. – Hét földesúri szőlő, névvel. – Az ún. Barakony-ház, egy szabados lakja. Ehhez a kúriához további öt földesúri szőlő tartozik, névvel. – Két földesúri kaszáló.
Tarcal:
Szabad udvarház, 8 földesúri szőlő (névvel!) tartozik hozzá.
Tállya:
Szabad curia, mely most pusztán áll. Négy földesúri szőlő tartozik hozzá, névvel.
Bari:
Négy földesúri szőlő, névvel. – Két jobbágycsalád, akik a fenti szőlőket részben censusuk, részben készpénzfizetés fejében művelik. – További hét, nem örökös jobbágy, akik ugyancsak szőlőkapálással szolgálnak. – Földesúri borkészlet, hordóban. Ennek árából kell a szőlők művelési költségeit fedezni. – A tiszttartó fizetésének felsorolása: pénz, posztó, búza, disznó. – A vincellér fizetése; csak készpénz (7 Ft).
Csab, Királytelek és Szent-Mihály:
Kisebb, részint deserta részbirtokok felsorolása.
Az eredetileg Csáky-féle nyíregyházai és nyírfejértói portiókat a kállói váruradalomhoz csatolták.
Bona Csakiana.
(Zemplén m.): Thokay – Tarczal – Talya – Bari – Csab (Szabolcs m.) – Királytelek – Szentmihály

Search result navigation
Content provider