HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 115. - No. 004.

Date 1673. november 11–14.
Text

Relatio
Tokaji vár occupálása fiscus részére, kiküldöttek, Rákóczi részéről való contradictio.
Birtoktörténeti adatok, más birtokosok részéről elvetett őszibúza köblök.
Rakamaz:
Kaszálók névvel, szénahozamuk – Halászóhelyek, harmadában halászoké, egyik csak földesúr részére halászható. – Tilalmas erdő, másik erdő a halastó mellett faizásra és makkoltatásra, tizedet adnak érte, földesúr és jobbágyok közösen használják. – Mikor a falu még virágzott, 30 szekér fát adtak földesúrnak Tokajba beszállítva. – Jobbágyok névvel, testvérek, fiak neve – Telkük nagysága – Állataik: tehenek, ökrök, disznók – Több jobbágy Tokajban lakik; itt vagy Tokajban halászok
Tokaj:
Halászok, hajós, révészek, bíró, esküdtek, kerülők, taxások névvel, bort adnak, vannak pénzt fizetők is, iga nélküli jobbágyok névvel, időnként szénakaszálással és gyűjtéssel szolgálnak, főbíró és 2 „furosó bíró” közülük kerül ki. – Szabadosok névvel – Kocsmák – Mészárszék, taxája, faggyút is ad
Vámosújfalu:
Kaszálók névvel, szénahozamuk – Halastavak névvel, lakosok harmadosok benne – Malom, molnár harmados benne, sabbatalis a plebánosé – Elhagyott telkek is – Szántók két nyomásban, befogadóképességük
Keresztúr:
Taxás nemesek névvel, házanként 4 csöbör bort adnak, ha ketten laknak egy udvaron, ketten adnak annyit. – Vannak akik bort mérnek ki és azután adnak taxát. – Pénz taxát fizetők névvel, helybeliek és vidékiek, akiknek itt van házuk, összege. – Földesurak házai, névvel – Szántók két nyomásban – A szabad házakhoz szabad földek vannak – Jobbágyok és taxás házakhoz szántók és irtványok vannak, szántók után ötödöt, irtások után tizedet adnak. – Régen itt majorsági föld nem volt, hanem Rakamaz elpusztulása után foglaltak telkeket földesúr számára, kb. 14 holdat, de már két éve nem szántják, hanem kilencedért kiadják. – Tilalmas erdők névvel, részben makkos – Földesúri rét, szénahozama, ha árvíz el nem viszi – Tilalmas halastavak névvel, részben közös a kisfaludiakkal.
Királyi fiskális birtok. Tokaji váruradalom.
(Zemplén, Szabolcs m.): Tokaj – Bodrogh Keresz – Ladány – Rakomaz – Vámos Uy falu – Tarjan – Nagyfalu

Search result navigation
Content provider