HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 065.

Date 17. század
Text

Conscriptio
Táblázatban adna az uradalom összeírását.
Szendrő:
Jól épített vár, erősített, régi időtől fogva, császári katonaság székel benne; alsóvár, az elmúlt zavaros idők miatt puszta, részben helyreállított, nagyrészt még tetőre és renoválásra szorul; ép részének leírása, szobák, boltozatok, pincék. – Vár mellett a város, 3 kocsmával, 4000 forintot nem ritkán jövedelmez évente. – Két mészárszék, jövedelmük, egyik a vár őrségének faggyút ad. – Vám, jövedelme a város részére – Alsóvárhoz tartozó allódium, kerített, csűrrel, három veteményes kerttel, szántókkal, befogadóképességük – Allódiális szőlő névvel, hozama jó évben – Malom két kőre, neve, évi gabonajövedelme – Várhoz tartozó Csehy praedium, elvetni szokott köblök. – Rétjei szénahozama – Malom 3 kőre, gabonajövedelme, törő kb. 20 kéve kendert hoz, kásatörő, hozama. – Még két másik praedium, Alsó és Felsőgalvács tartozik ide, szántóik befogadóképessége, rétjeik szénahozama. – Makkos erdő, hizlalható disznók – Másik allódiális szőlő a bányai hegyen, hozama – Szőlőhegy után földesúr tizedet kap
Kőny:
Lakott telkek – Elhagyott telkek – Zsellérek – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, disznók, juhok-kecskék – Ekék – Malom, gabonajövedelme, kölyűvel, kender és kása jövedelme – Közösen fizetett census összege – Pénz mellett 2 őzet, 2 nyulat, 2 császármadarat adnak – Makkos erdő, hizlalható disznók – Gabonából és juhokból kilencedet adnak.
Rakos:
Censusba zabot is adnak – Makkos erdő, hizlalható disznók
Szirk:
Makkos erdő, hizlalható disznók
Turcsok:
Makkos erdő, hizlalható disznók
Licze:
Malom, jövedelme, kölyűvel – Makkos erdő, hizlalható disznók
Abod:
Makkos erdő, hizlalható disznók
Bánya:
Makkos erdő, hizlalható disznók
Szendrői uradalom.
(Borsod m.): Szendrő – Kőny – Rakos – Szirk – Turcsok – Licze – Abod – Banya

Search result navigation
Content provider