HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 056.

Date 17. század
Text

Conscriptio
Különböző birtokosok nevei, tulajdonosok szerint összeírva, részben elkobzott javak.
Szinyir:
Kőkastély, hozzátartozó falvak – A kastélyban két ágyon kívül más bútor nincsen – Talált búza, rozs köblök – Elvetett őszi és tavaszi gabona köblök – Allódiális szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Allódiális állatok: ökrök, tehenek, bika, üszők, ludak, pulykák, tyúkok. – Gyümölcsöskert, jövedelme – Közös makkos erdők, jövedelmük disznókban és pénzben.
Szerdahely:
Allódium fából, benne búza és rozs asztag keresztek – Allódiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Baromfiak: ludak, pulykák, tyúkok. – Szőlők Hegyalján különböző helyeken, nevük, hozamuk jó és rossz évben, értékük. – Ispán konvenciója: gabona, árpa, borsó és lencse, kősó, aszalt szilva, vaj, juhtúró, 3 pár csizma. – Jobbágyok névvel, testvérek, fiak – Telkük nagysága, befogadóképessége, rétjeik szénahozama. – Állataik: ökrök, tehenek, üszők, disznók, méhek – Mindegyik két tyúkot ad – Tavasziból és ősziből földesúrnak tizedet adnak, befolyt keresztek.
Nagygeres:
Jobbágyok sem tizedet, sem kilencedet nem adnak – Elhagyott telkek névvel
Bela:
Censust nem adnak – Heti 3 napi munkával tartoznak
Zeten:
Szép kastély – Prefectus, provizor és ispán neve – Kastély bútorai, ajtajai, ablakai, vasrostélyok – Elkobzott bor, búza, rozs, árpa, zab, lencse köblök.
Izbugyhosszúmező:
Árendát fizetnek – Kaszálnak és aratnak 3–3 napot – Szomszédos falva.
Zeten:
Talált búza és kétszeres kazlak, keresztek – Allódiális szántók itt Bólyban, Abán, 2 nyomásban, befogadóképességük. – Allódiális állatok: ökrök, pávák, tyúkok, bika – A többi állatot elkobzás előtt Szentmariai kapitány úr és Nagy Péter elhajtották. – Kert, jövedelme – Serfőző, felszerelése – Makkos erdők, hizlalható disznók, jövedelmük. – Malom itt és Abarán 3 ill. 2 kőre, gabonajövedelmük, disznókat nem hízlalnak, molnár szükséghez képest dolgozik, gabonából harmadát kapja. – Kocsma nincsen, de földesúr borát mérik – Elhagyott telkek is névvel, szántóikat, rétjeiket földesúr használja. – Jobbágyok censusba tyúkok mellett pénzt is adnak
Nagykövesd:
Vár, puszta, a faluban nemesi kúria fából, ki van fosztva, bútorai nincsenek. – Hozzátartozó szántók 2 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Kert, puszta, jövedelme nincs – Tilalmas morotva – Makkos erdő hizlalható disznók, jövedelme – Dézsmát hatodrészt adnak, borból ötödöt, jövdelme.
Veleite:
Nemesi kúria kőből, bútorok – Allódiális szántók, befogadóképességük – Süldők, tyúkok – Hozzátartozó Legényed praediumban vannak szántók és rétek, de nem tudni befogadóképességüket és szénahozamukat. – Kertek: gyümölcsös, veteményes, káposztás, hozamuk – Kertben üres halastó – Pálinkafőző, felszerelése, jövedelme – Makkos erdő, hizlalható disznók, jövedelme – Puszta malom – Jobbágyok heti 2 napot dolgoznak, kilencedet földesúrnak, tizedet királynak adnak. – Ha elhagyott telkek földjeit bevetik, tizedet adnak.
Krainahomonna:
Kúria fából, jobbágyi telekre épült, bútorai. – Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk – Állatok: juhok, kecskék, disznók, tyúkok – Veteményes és káposztás kert, jövedelmük – Makkos bükkerdő, hizlalható disznók, fája hordókra nem alkalmas, csak épületfára. – Malom 2 kőre, árendája, molnár két disznót hizlal – Szőlők a Hegyalján különböző helyeken, hozamuk, jövedelmük. – Provizorok, kulcsár, hajdúk, pásztorok konvenciója: pénz, lábbeli, kalap, vagy helyettük pénz, gatya helyett pénz, szűr, búza, kétszeres vagy rozs, zab, bárányok, disznók, kősó, szalonna, főzelékféle, ludak, tyúkok, fűszer helyett pénz, ruha.
Poya:
Juhokból huszadot adnak, disznókból, méhekből tizedet.
Körtvélyes:
Kilencedet földesúrnak adnak, királyi tized helyett fizetnek. – Árenda mellett juhot és bárányokat adnak.
Sztaria:
Soltész is, pénzt fizet
Velicza:
Tizedet nem adnak – Hat aratót állítanak, heti 1 napot szántanak
Mihalko:
Tizedet földesúrnak, kilencedet királynak adnak
Szögh:
Nemesi kúria – Allódium szántókkal, befogadóképességük, rétekkel, szénahozamuk. – Állatok: ökrök, tehenek, üszők, disznók, méhek, pulykák, ludak, tyúkok. – Búza és rozs asztagok, keresztek – Gyümölcsöskert, nincs jövedelme – Halastó, csak árvíz idején ad földesúr konyhájára elegendő halat. – Szőlők Hegyalján különböző helyeken, névvel, hozamuk, jövedelmük. Elhagyott telek, árendát fizetnek érte, de ha bevetik, tizedet adnak utána. – Adósok és hitelezők névvel, összege, kamata – Rákóczi Ferenc hegyaljai híveinek összeírása, szőlőn kívül másuk nincsen. – Végén összegzés falvanként: telkek, jobbágyok, állataik, censusuk, konyhára adottak feltüntetésével. – Az állatok közt sok faluban kecske is szerepel.
Soós István és mások javai.
(Zemplén, Ung m.): Szinyir – Zeten – Nagy-Kis Kövesd – Veleite – Rovna – Helmecz – Talla – Mad – Tarczal – Tokaj – Bodrok keresztur – Liszka – Tolcsva – Saros Patak – Sator allya Uyhel – Szopkocz – Baskocz – Hegyakocz – Ladiskocz – Szmolnyik – Polyana – Starina – Jablona – Velicza – Turzocz – Rudlyo – Mihalko – Szögh – Varanno – Kemencze – Porubka – Jeszeno – Eőrmező – Barko – Zavarka – Volova – Brezto – Vásárhely – Olyka – Kupany – Laskocz – Kochanocz – Udva – Velyepolya – Lubissa – Hankocz – Gidasocz – Koshou – Meskocz – Popina – Alsó-Felső Jablonka – Telepocz – Parihuzocz – Ruzke – Zuella – Hosztovicza – Zboina – Rokito – Vilay – Olysinko – Palota – Patak – Mező Laborcz – Boro – Habura – Csertisz – Cziroka hoszu Mező – Volyoskocz – Cziroka Bella – Szinna – Pesolina – Szekeny Rasztoka – Sztakcsin – Ulics – Ulic Kriva – Zoboja – Rovnia – Tapolya – Czemernye – Lmonicza – David Vagas – Csaklo – Sokut – Zamuto – Feketepatak – Szedlicske – Stephanocz – Herman – Mogyorocska – Orosz Kazimir – Lomna – Matyasocz – Szölöcske – Tavarna – Valko – Trepecz – Zolubina – Dobra – Benkocz –Csabalocz – Jeszenocz – Virava – Szitnicze – Hazinac – Orosz Volove –Nechval Polyanka – Polyanka – Petrocz – Csaklyo – Pritulya – Mernik – Hoszu Mező – Jerkocz – Mogyorovecz – Valkrob – Körtvelyes – Posa – Morva – Csicsoka – Leszna – Klazczan – Pazdics – Kis Falu – Kolcs Hoszu Mező – Bosznicza – Szacsur – Rakocz – Zobynye – Ripjov – Radvany – Pakocztov – Praurocz – Ollyka –Nagy Mihaly –Mislina – Hucso – Topolya – Somogy – Csicsero – Hrubo – Topolya – Nata falu – Mocsar – Tapoloka – Bocsko – Gálszécs – Dorgo – Sztankocz – Telna – Kereple – Gerenda – Kohany – Zebegnyő – Tarnoka – Szacsur –Sokut – Jesztreb – Szücs Polyanka – Nagy Ruszka –Miglisz – Gyöngyes – Kozma –Ruszkocz – Mihalyi – Vitany – Kalbasza – Agard –Kis Tarkany – Helmecz – Kocsan – Merk – Gyöngyes – Hegyi – Szalok – Garany – Nagy Ujlak – Borsi – Upor – Nagy Borsi – Rad – Cséke – Örös – Szomotor – Istancs – Izbugya Hoszu Mező

Content provider