HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 052.

Date 1582
Text

Conscriptio urbarica
Török uraknak eddig fizetett adó
Losoncz:
Bíró és két jobbágy (névvel) eskü alatt vallja, hogy török földesúrnak Czeténybe kezdetben 300 ft.-t fizettek, később felemelték négyszázra, mikor a város elnéptelenedett, úgy egyeztek meg, hogy pénzt semmit sem fizetnek, de minden terményből tizedet adnak. – Császári adót (török) fizetnek, összege – Szablyapénz fizetnek, minden hetedik évben – Vajat és mézet nem adnak, az ez alól való mentesség fejében valamit felajánlanak. – Munkával nem tartoznak – Egésztelkes jobbágyok, zsellérek – Elhagyott telkek – Malom – Census: egésztelkesek pénzt fizetnek, vágómarhával, hízókkal tartoznak, kis hordó sört adnak. – Többi jobbágy pénzt nem fizet, hanem kilenced helyett hetedet adnak. – Földesúri malom két kerékre – Földesúri szántó, névvel, tizedet adnak érte. – Jobbágyok különböző ajándékokat adnak – Makkos erdő – Mindezek a fent felsoroltak helyett most fizetnek, összege.
Rimaszombat:
Kezdetben 600, később 700, végül 1000 ft.-t fizettek, ebben a császári adó is benne volt. – Szablyapénzt 5 vagy 6 évenként fizetnek, néha 30, néha 60 denárt minden porta után. – Telkek, mindegyik után vajat és mézet adnak – Császári munkával tartoznak, épületek kapuit, kerítését csinálni, árokásást és hasonlókat. – Censust Szt. Györgykor, Mihálykor és karácsonykor fizetnek, összege, mivel töröknek alá van vetve, leszállították. – Szükség esetén tiszta búzát és faggyút adnak. – Vágómarhával tartoznak – Munkával és szolgálattal, ami alatt bognármunka értendő, szükséghez képest tartoznak. – Borméréssel tartoznak; egyéb szolgálattal akkor, ha a provizor követeli.
Tysucz:
Szablyapénzt 4 vagy 5 évenként adnak – Más munkával nem tartoznak, mint 12 munkást adnak kaszálásra. – Sertéstizedet szoktak adni. – Malom, minden évben fizetnek utána – Egy vadata (?cicrum) adnak – Juhaik vannak, tizedet adnak belőlük – Vasbánya és három lemezeket adnak
Apadfalva:
Tavaszi vetésekből magyar földesúrnak kilencedet adnak, tizedet esztergomi érseknek. – Szt. Györgykor két telek után egy ludat adnak, minden telek után tyúkot, Szt. Mihálykor szintén; azonkívül tojásokat, vajat, sajtot, káposztafejeket. – Hordót (vas vaccinam tehénitató?) adnak – Földesúri szántó, földesúrnak kilencedet adnak utána – Földesúri rét, fizetnek használatáért
Rózsalehota:
Censusba akózabot, árpát adnak, most fizetnek helyette
Welke:
Szablyapénzről nem tesznek említést, hogy fizetnének – Mindennemű szolgálattal tartoznak – Réges sertésváltságért fizettek – Kiszárad tó, harmadévenként kaszálható
Tamáslehota:
Szomszéd faluval közösen adnak egy vágómarhát – Két rét, mindegyik után fizetnek – Bárányok mellett méhekből is adnak kilencedet
Gálcz:
Zethinyi allódiumhoz tartoznak dolgozni. – Malom, búzajövedelme – Földesúri rét, fizetnek utána – Makkos erdő, földesúrnak tizedet adnak makkoltatásért
Alsószkalnok:
Faszállítással tartoznak – Sirakhoz tartozó malom, molnár fizet földesúrnak.
Felsőszkalnok:
Szénát tartoznak kaszálni és behordani – Rendkívüli esetekben alsószkalnokiakkal együtt tartoznak dolgozni provizor parancsára.
Kokowa:
Szükséghez képest adnak ludakat és tyúkokat – Malom, rizst vagy zabkását adnak utána – Méhkilencedet megváltják – Évi 3 nyestbőrt adnak
Gyöngyös:
Borkilencedet adnak, hozama – Négy malom, karácsony körül fizetnek. – Fűszerezett bort (vinum peponicum) adnak. – Somoskői várhoz tartoznak munkával, fizetnek helyette – Mészárszék, földesúrnak faggyút ad
Pata:
Négy malom, fizetnek utánuk
Apath:
Halastó, jövedelmének fele földesúré, fele nemeseké és jobbágyoké. – Büntetések, 2/3-a provizoré, egy a bíróé – Besnyő praedium használatáért fizetnek, igen jó kaszálói vannak.
Bánhalma:
Rév a Tiszán, jövedelme magas vízálláskor
Jelsecz:
Rácfalva puszta helyet kaszálják, nagy rétje van, fizetnek érte a provizornak. – A praedium után kilencedet adnak a provizornak.
Abellehota:
Censusba borsót is adnak
Lupocz:
A várnak búzát adnak
Rimabánya:
Malom, most puszta
Hidegkút:
Földesúrnak búzát, árpát, rozst adnak, mérők – Rét, kicsi és hitvány
Boroznok:
Évente 4 rókabőrt adnak.
Somoskői vár falvai
(Nógrád, Gömör m.): Lossoncz – Rimaszombat – Tysonucz – Apadfalwa – Rozalehotta – Welke – Tohmas Lehotta – Galcz – Also Zkalnok – Kokowa – Geöngyös – Patha – Tarian – Thamaz – Apath – Banhalma – Mykssy – Jelsecz – Thugar – Pribolia – Zered –Basth – Somosy Uyfalu – Boglyarallya – Rimabana – Hidegkuth – Boronak

Content provider