HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 049.

Date 17. század
Text

Extractus proventuum. A rendes jövedelmeknek a kincstárra eső része.
Alsószopor:
Jobbágyok – Kilencedet és tizedet nem adnak, mert oláhok – Száraz vám, jövedelem fele a kincstáré – Minden jobbágy kivétel nélkül szüretkor egy tyúkkal tartozik és pénzzel. – Akinek juha van, Szt. Györgykor egy bárányt ad és egy sajtot. – Közösen vajat és sajtokat adnak – Makkéréskor disznókból tizedet adnak, tizen alul megváltják, összege. – Minden konda után egy disznót adnak – Közösen vágómarhát adnak évente – Akinek két tehene van 4, akinek három van 6 dénárt fizet – Census összege, fele a kincstáré – Tyúkok száma, értéke. – Vajat, sajtokat, brinzát adnak, értéke. – Pázsitdisznók, értéke – Bormérés jövedelme, Felsőszoporral együtt – Bírságok – Ajándékot földesúr szüksége szerint adnak – Mindennemű szolgálattal tartoznak földesúrnak.
Összes jövedelmek végösszege: 42 ft. 82 den.
Kincstári birtok.
(Szatmár m.): Alsozopor

Content provider