HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 040.

Date 17. század
Text

Conscriptio
Sóvár:
Két nagyobb nemesi kúria, majdnem puszta, mellettük két elég nagy kert, gyümölcskert és almáskert. – Puszta komlóskert – Káposztáskert, hozama hordókban – Puszta serfőző, a majoros lakik benne – Két halastó, egyikben víz nincsen, másikban van, de halak nélkül. – Allódium, benne állatok: tehenek, üszők, ökrök, bikák, borjak. – Majorosnő minden tehén után vajat ad, sajt helyett fizet, a meddő tehenekből kettő számít egy fejősnek. – Kúriához tartozó szántók, rétek, befogadóképességük, 3 nyomásban, szénahozamuk. – Eperjesiek vásárra menet a réten szoktak legeltetni anélkül, hogy kárt okoznának, fizetnek minden állat után, összege, jövedelme. – Jobbágyok névvel – Telkük nagysága – Ökreik, lovaik – Zsellérek, libertinus, bognár névvel, libertinusok lóval szolgálnak, varga, sarukat ad. – Végén öszegzés az egész, fél, negyed telkekről, zsellérekről, libertinusokról. – Kiállítható ekék, gyalogrobotosok száma, ispán és hegyőr mentesek alóla. – Szt. Mihálykor telkenként 1 új zsákot adnak, egy tyúkot, karácsonyra tyúkot. – Negyedtelkesek Szt. Istvánkor egy tyúkot adnak, húsvétra mindenki tojásokat ad, zsellérek is. – Búzából, rozsból, árpából, zabból tizedet adnak. – Egésztelkes igával heti 3 napot dolgozik, gyalog mindennap, féltelkesek heti 4 napot gyalog, kettőt igával, negyedtelkesek 1 napot igával, ötöt gyalog.
Kakasfalva:
Jobbágyok semmit sem szolgáltatnak, akinek van igája, heti két szekér fát szállít, zsellérek gyalog robotolnak. – Malom, fele a fiscusé, molnár rozsot ad, mennyisége, két disznót hizlal. – Hegyek és erdők bőségesek, inkább faszállítást, mint sófőzést gyakorolnak.
Delnye:
Jobbágyok Szt. Mihálykor két tyúkot, húsz tojást adnak, zsellérek felét. – Jobbágyok közt van aki árendát fizet – Jobbágyok heti 3 napot robotolnak, zsellérek mindennap
Lusan:
Jobbágyok közt van aki árendát fizet. – Karácsonyra 3 tyúkot adnak, zsellérek semmit – Igába ketten fognak össze, mindennap robotolnak, saját ekével csak 3 napot. – Földesúri rét, a takács használja, azt mondják Berthóti úré, megtudandó, milyen jogon.
Salgo:
Censusba tizedszedéskor adnak tyúkokat.
Eperjes:
Földesúri házak, lakójuk névvel – Két malom a külvárosban, egyik 8 kerékre, jövedelem harmada fiscusé, mennyisége, kender és kásatörővel, sótörővel. – Fűrészmalom, a fiscusnak csak annyi a jövedelme belőle, hogy a malomhoz tartozó deszkákat megvágja. – Molnár 4 disznót hizlal a fiscus részére. – Malomhoz káposztáskert, és másik kisebb kert tartozik, mindezek fele Fiscusé. – Másik malom 7 köves, Veisz Kerber (tímár) nevű, bőrmunkára – Fűrészmalom, rét, szénahozama, tartozik hozzá; a fiscus részére három disznót hizlal. – Mindkét molnár tartozik mesterségével szolgálni – Allódium, jó csűrrel, türhető almáskerttel – Előtte két káposztáskertecske, ennek telke a városé, deszkával kerített, majoros neve, ha a város nem akarja a telket a fiscusnak átengedni, a deszkákat el kell majd vinni. – Allódiális állatok: tehenek, bika, borjak – Allódiális szántók 3 nyomásban, nagyságuk holdakban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Másik allódium állatok nélkül, nagy káposztáskerttel, szántókkal, befogadóképességük. – Az allódiumokhoz két falu: Kaiatha és Mohnya szolgál.
Kaiatha:
Fiscusi szántók, azelőtt eperjesi polgárok használták, parasztoknak engedték át, tizedért. – Kocsma, árendája, kocsmáros fiscusi bort tartozik kimérni a nagy eperjesi vásár alkalmával. – Malom 3 kőre, molnár harmadát kapja a jövedelemnek – Kendermalom – Fűrész, szükséghez képest vág deszkát – Jobbágyok újévre telkenként egy tyúkot adnak, zsellérek ketten egyet, tojást tetszés szerint, azonkívül 20 öl adnak évente. – Jobbágyok robotja hasonló az előbbiekhez, zsellérek vetéskor boronálni tartoznak, a malomhoz szükséghez képest dolgoznak. – Elhagyott telkek is, egyik után árendát fizetnek
Mohnya:
Fiscusi rét, szénahozama – Malom két kőre, molnár harmados benne. – Kendertörő – Fűrészmalom, Fiscusnak nincs belőle haszna.
Gergellaka:
Két kúria fából, Eperjes város bírja mindkettőt, almáskertekkel, káposztáskertekkel, hozama. – Malom 1 kerékre, árendája összege – Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük
Fricz:
Kastély, egykor szép volt, ma nagyrészt romos, mellette kert, almáskert, káposztáskert. – Malom két kerékre, molnár árendába rozsot ad, két disznót hizlal, azonkívül karácsonyra nyulat, húsvétra bárányt, pünkösdre két kappant tartozik adni. – Allódium, benne állatok: tehenek, üszők, bikák, tinók – Szántók 3 nyomásban befogadóképességük. – Birtoktörténeti adatok, Berthóti úrral való megoszlása a földeknek. – Rétek, szénahozamuk – Jobbágyok mindegyike két köblös földet tartozik megszántani. – Vám, sirokai kocsmával, Berthóti úr bérli a fiscustól, összege.
Jakabfalva:
Jobbágyok úgy szántanak mint előbb, de tyúkot is adnak
Stephanocz:
Elhagyott telkek rétjeit dupla dézsmáért adják bérbe – Rét, szénahozama
Lipovec:
Majorház fából, romos – Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Jobbágyok censusba szüretkor tyúkokat adnak. – Malom 2 kőre, fele a fiscusé, bért kétszeresben fizet
Bertoth:
Kúria, malom a fiscusé, de Berthóti úrnő bírja
Nagyvitéz:
Kúria, allódiumnak fordították – Káposztáskert, hozama – Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Censusba Szt. Mihálykor pénzt fizetnek, 2 tyúkot adnak, karácsonyra ludat és tojásokat.
Dobó:
Kúria fából – Malom fele, jövedelme. – Komlóskert, káposztáskert – Kúriához tartozó szántók itt, Pétermányon és Roskoványon, befogadóképességük, nagyobb részük terméketlen, trágyázásra szorulnak. – Kenderföldek. – Rétek, szénahozamuk – Szokásos robot mellett aratáskor két aratót is adnak, kenderfonással tartoznak, tizedet nem adnak.
Roskovány:
Szokásos robot mellett szüretkor borszállítással tartoznak saját szekerükön.
Petrova:
Malom fele
Olsavicza:
Szepesi vár tartozékai közé sorolták
Királyi fiskális birtokok. Sóvári bányához tartozó javak.
(Sáros m.): Sovár – Kakasfalva – Subczan – Delnye – Zernye – Salgo – Eperjes – Kaiatha – Mohnya – Gergellaka – Fricz – Bata – Jakabfalva – Sindler – Stephanocz – Lipovecz – Nagy-Kis Vitez – Hrabuko – Krisattnie – Dobo – Roskovany – Petrovany – Nyars – Ouicza – Olsavicza

Content provider