HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 032.

Date 1773
Text

Aestimatio
Radvány:
Épület és tavaszi-őszi vetés értékelendő – Allódiális szőlők, hozamuk, harmadát munkára számítva értékük. – Kocsma jövedelme, harmadát az épület fenntartására és a kocsmáros bérére számítva, értéke. – Serfőzőnek nincs jövedelme – Szántók, befogadóképességük, harmada nyugszik, elvetett rozs, zab köblök, hozamuk kétszeres, harmadát megművelésre számítva értéke. – Rét, szénahozama, értéke, harmadát munkára számítva – Malom jövedelme pénzben, árpából, kendertörő jövedelme, molnár földesúr tetszése szerint dolgozik, munkája értéke, disznóhízlalás értéke. – Mindezekből levonandó a kövek gondozása, épület és töltés karbantartása. – Kert a kastély három oldalánál, aszalt gyümölcs hozama, értéke. – Szomszédos serfőző, veteményeskert, kis gyümölcsfák jövedelme, leszámítva az őrzés és kertész díját. – Faizás épület és tűzifára, makkoltatás jövedelme. – Eddig a füzeséri Károlyi birtok elpusztított erdejéből ide jártak a lakosok faizásra, ezt most a fiscus eltiltotta. – Igás robotnapok száma, értéke – Pázsitos munkájának értéke – Csirke, kappan és tojás szolgáltatást az úrbéri szabályozás leszállította, értéke. – Borjú helyett telkenként fizetnek; jobbágyok és zsellérek censusának összege – Őszi és tavaszi gabonakilenced (utóbbi csak zab), jövedelme, értéke, árpa itt nem vethető. – Borkilenced hozama, értéke – Kenderkilenced jövedelme – Lent nem szoktak vetni, juhból, méhekből nem adnak dézsmát.
Jövedelem végösszege: 883 ft. 89 den.
Királyi fiskális birtok.
(Abaúj m.): Radvány

Content provider