HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 112. - No. 009.

Date 1686
Text

Aestimatio
Regécz:
Lerombolt vár, teljesen puszta, tilalmas és szabad tölgy-, bükkerdőkkel, idegenek faizásért és legeltetésért fizetnek, makkoltatható, értéke. – Rétek, szénahozamuk, értékük.
Tállya:
Fallal övezett kúria, szomszédos családi házzal együtt értéke, kevés bormérés is van bennük, értéke. – Két szabad mészárszék, censusuk összege, értéke. – Malom két kőre, értéke – Taxás házak, censusuk összege, értéke – Elhagyott házak, taxájuk, censusuk, semmi hasznot nem hajtanak, nem értékeli. – Egyik nemesi háztól befolyó bor, értéke – Szabad kocsma lőre és sörforgalma, értéke – Allódiális szőlők, értékük – Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük – Rét, szénahozama, értéke – Borkilenced hozama, értéke – Hegyjog hozama, értéke.
Rátka:
Szántók, befogadóképességük, értékük – Hegyjog és ferton jövedelme, értéke.
Legyesbénye:
Puszta praedium, most semmi hasznot nem hajt – Művelt telkek, taxájuk, értékük – Elhagyott telkek, egykori jövedelmük, értékük – Vendégfogadó és szérű romjai vámmal együtt, jelenlegi értékük. – Puszta majorház kőcsűrrel, értéke – Szántók, befogadóképességük, értékük – Rétek, szénahozamuk, értékük – Allódiális szőlők, igen jók, hozamuk, értékük. – Kocsma és mészárszék a zavaros idők miatt nem működik, nem értékeli, békés időkben jövedelmük földesúré volt. – Borkilenced a szántói hegy után, értéke.
Bosko:
Puszta falu – Nagy makkos erdeiért, és azért, mert tíz jobbágya Bényén megmaradt, akik átköltözhetnek ide, értékeli.
Alsóvadász:
Telkek, de az egész falu leégett, a lakosok máshová költöztek, egykori szolgáltatásuk.
Fony:
Allódiális ház fából, romos, értéke – Allódiális szőlők, értékük – Rétek, szénahozamuk, értékük – Malom, évi árendája rozsban, értéke
Horvathi:
Kétköves malom, értékük
Komloska:
Tállyai szőlő megművelésére évi 90 ft-t adnak, értéke.
Nagyida:
Kastély, most puszta – Hitvány majorház, szalmával fedve – Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Malom, egykor két kőre, most teljesen puszta.
Újvár:
Nemesi kúria allódium telkével – Makkos erdők fele, hizlalható disznók. – Malomhely, 3 köves malom volt, kölyűhellyel. – Két puszta szőlő.
Szikszó:
Malom fele, háromköves.
Gönc:
Serfőző – Malom két kőre a patakon, évi gabonajövedelme – Erdők épületfára
Végösszeget nem közöl, a nagyidai és gönci uradalmaknál értéket sem tüntet fel.
Királyi fiscus
(Abaúj, Zemplén m.): Regecz – Tallya – Ratka – Also Novay – Erdőbénye – Alsó Vadász – Fony – Mogyoroska – Regeczke – Horvathi – Komloska – Nagy Ida – Komarocz – Sesta – Sadany – Csecs – Pereny – Szikszo – Sziget – Göncz

Search result navigation
Content provider