HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 110. - No. 073.

Date 18. század eleje
Text

Extractus bonorum Forgachianorum ...
(A különböző Forgách örökösök, valamint a kamara között sorra kerülő birtokmegosztáshoz készült rövid áttekintés, értékbecsléssel.)
Összérték: 110.283 ft.

a) a kamarai igazgatás alatt álló birtokok értéke: 40.035 ft.

b) a kamarától elidegenített birtokrészek értéke: 7468 ft.

I.
Szeregnye:
A puszta vár és a borospince egy része. – Portio fiscalis az allódiális szántókból és rétekből. – A földesúri kocsmajogból származó jövedelem. – Különböző földesúri szőlők. – Népes és puszta jobbágytelkek. – Egy földesúri malom hozama. – Az uradalmi bor-nona hasznának fele része. – Vini occupatii capitale (ad 1800 fl.) – A földesúri erdők egynegyed része.
Zavada:
A helységben az uradalomhoz tartozó részbirtokok becsértéke. Ugyanezt közlik valamennyi falunál.
Rád kastély:
A hozzátartozó részbirtokokkal együtt.
Ladmóc:
Számos deserta sessio.
II. A kamarától elidegenített birtokrészek:
Nagy-Gejőc:
Valamennyi falunál feltüntetve az idegen kézre került birtokrészek aestimatios értéke.
III. Forgách Pál örököseinek birtokrésze:
Szeregnye:
Az I. alatt feltüntetett értékbecsléshez hasonló kimutatás a vár és az uradalom fele részének birtokáról: szántók, szőlők, rétek, erdők, hegyvám, malom, jobbágytelkek, stb.
IV. Az özv. Forgáchné, Homonnay Krisztina kezeihez visszabocsátott, majd általa újból elzálogosított, de eredetileg az uradalomhoz tartozott birtokrészek.
V. Néhai Forgách Miklós eredeti birtokrésze, most Galambos Ferenc kezében:
Szeregnye:
A desolata arx és a hozzátartozó uradalom egy birtokrésze: szántók, rétek, erdők, borkilenced, borfoglalás, educillatio. – A felsorolt falvakban fekvő birtokrészek becsértéke meghatározva.
VI. Portiones pro Fisco Regio utiles et reservandea:
Szeregnye:
A vár egy éppen maradt része, konyhával és kemencével. – A váraljában hordójavító műhely, lóistállóval. – Szín az uradalmi szőlőprés megőrzésére. – Az új földesúri borospince a városban. – Az úgynevezett alsó uradalmi malom. – Három újonnan telepített fiscalis szőlő és a bor-kilenced jövedelmének fele része. – Továbbá a felsorolt részbirtokok jobbágynépessége. – A Szabolcs megyei Rad kastély valamennyi tartozékával és hasznával.
Bona Forgachiana (Ung m.). Néhai Forgách Miklós és András birtokai.
I.: Szereghne arx – Zavada – Vlajka – Lehocz – Göblér – Ighnécz – Poliana – Orlova – Dobroka – Propka-Helmecz – Epperieske (Szabolcs m.) – Bezdéd (Szabolcs m.) – Rad castellum (Szabolcs m.) – Véke (Zemplén m.) – Györgyecske (Zemplén m.) – Lamocz (Zemplén m.) – Végh-Ardó (Bereg m.) – Nagy-Muzsaj (Bereg m.) – Kis-Dobrony (Bereg m.)
II.: Nagy-Gehőcz – Palocz – Véke (Zemplén m.) – Eszenek (Zemplén m.) – Kerektó (Zemplén m.) – Agyagos (Zemplén m.) – Csomonya (Bereg m.) – Dávidháza (Bereg m.)
III.: Szereghie arx – Zavad – Csertesz – Horlyo – Lehócz – Ighléncz – Ignécz – Poliana – Dobroka – Nagy-Gehőcz – Kis-Gehőcz – Asvany
IV.: Esszény (Szabolcs m.) – Telek (Szabolcs m.) – Zabson (Bereg m.)
V.: Szereghnei arx – Horlio – Andrasocz – Göblér – Ighléncz – Orlova – Szenna – Polianka – Kelecsény – Cziczér – Végh-Ardó (Bereg m.)
VI.: Szereghnie arx – Lehocz – Valkaja – Ignécz – Epperieske (Szabolcs m.) – Bezdéd (Szabolcs m.) – Rad castellum (Szabolcs m.)

Search result navigation
Content provider