HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 110. - No. 051 / b.

Date 1750. szeptember 18.
Text

Aestimatio
Karád:
A mellékelt (l. UC 110 : 51 (a) ) conscriptio szerint találtatott egész lakott jobbágytelkek összesen, örökjogon számított becsértéke (tévesen 2600 ft. helyett 2300 ft-ot írnak) – A különböző földesúri jövedelmek (szőlőkarók, favillák, fagereblyék és szekerek) külön nem értékelhetők. – Pusztatelkek egyenként és együttesen, becsértékükkel feltüntetve. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával. A jövedelem negyedrésze a fiscust illeti. – Redemptio becsértéke. – Mivel makk csak ritkán terem, az összes becsérték egyharmadát lehet csak figyelembe venni. – Szabad faizási jog. A jobbágyok meghatározott mennyiségű szőlőkarót (centena milia) szoktak évente kiárulni. Ha ez a jövedelem a fiscust illetné, kb. évi 60 rajnai forintot jelenthetne. 5 %-os tőkeérték feltüntetésével. – Halászóhely jövedelmének megfelelő hányada, ugyancsak a tőkeérték feltüntetésével.
Összes becsérték: Rh. ft. 4338,80
A Zemplén megyei Karád, fiskális portio, mint Tokaj várának tartozéka. „iure perennali quinque per centum ... concinnata”

Content provider