HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 110. - No. 015.

Date 1684. július 22.
Text

Conscriptio
Nagy-Kemence:
Combusta. – Jobbágy-névsor – Jobbágyfiak száma – Paraszti állatállomány: ökör, ló, tehén, tinó, juh, sertés, méhkas – Teleknagyság – Inquilinusok – Robot: heti 3 nap igás, a zselléreknek gyalogszeres. – Census: 1 ft., 6 tyúk, 6 tojás, fél lúd és 2 icce vaj. – Általános földesúri kilenced mindenféle terményből. – Szép curia nobilitaris, zsindelyes tetővel, a helyiségek leírása. Pince és istálló. – Két, egyenként 2 kerekű malom, hozam gabona-köbölben, a molnárok munkával és sertéshízlalással is tartoznak. – Földesúri rét, szekér szénában. – Allódiális szántó, vetőköbölben, búza és árpa.
Kis-Kemence:
Combusta, medietas. – Táblázat a jobbágyok vagyoni helyzetéről, mint Nagy-Kemencén. – Tíz puszta féltelek. – Robot, mint az előző falunál. – Soltész-adó: 1,5 ft. census, 1 icce méz és 1 nyúl vagy 1 lúd. – Jobbágy-adó: 39 dénár census, 12 tyúk (egésztelkesre számítva!) – Gabonadézsma – A makkoltatott disznók után tizedet adnak, ill. az egyes állatok után váltságpénzt. – A pusztatelki rétek szénahozama.
Modra:
Combusta. – Táblázat a jobbágyok vagyoni helyzetéről. – Robot: soltészek és jobbágyok azonos módon szolgálnak. – Soltész-adó: census 1,5 ft, 1 icce vaj és a decimátor vendégül látása vagy 1 ft. megváltás. – Jobbágy-adó: egésztelekre számítva, census 2,52 ft, 2 icce vaj, 12 tyúk, 12 tojás, 1 kitta kender és 4 icce kendermag. – Gabona-, méh-, sertés- és juhdézsma.
Peticse:
Combusta, medietas. – Táblázat a jobbágyok vagyoni helyzetéről. – Öt puszta féltelek. – Robot és adózás mint Modrán, de a census 1,02 ft. – Más földesurakkal közös erdő a makkoltatási tized hozama. – Korábban virágzó, most puszta majorház. – A pusztatelki rétek, szénahozama.
Bisztra:
Táblázat a jobbágyok vagyoni helyzetéről.– Öt puszta féltelek. – Robot, mint az előző falvakban. – Census: 1,5 ft, victualia megváltás 1 ft, 12 tyúk, 12 tojás és 1 homonnai köböl zab. – Juh-, sertés- és méhtizeddel tartoznak. – A pálinkafőző üstök földesúri adója darabonként 1 ft.
Bona Jesuitica.
(Zemplén m.): Nagy-Kemencze – Kis-Kemencze – Modra – Peticze – Bisztra

Search result navigation
Content provider