HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 109. - No. 057 / b.

Date 1770
Text

Conscriptio
Györke:
Jobbágyok névvel, fiak, koruk – Telkük nagysága, kiterjedése ölekben, kertjeik, aszalt gyümölcs hozamuk köblökben egyenként. Káposztás- és kenderföldek, szántóik nagysága holdakban, befogadóképességük, irtásföldek holdakban, befogadóképességük. – Telkekhez tartozó rétek, szénahozamuk, nagyságuk kaszásokban, irtásrétek is. – Robotjuk egyenként, igás és gyalogrobot. – Census összege egyenként, fonás mennyisége – Kilenced megváltása egyenként feltüntetve – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, disznók, kecskék-juhok, méhek. – Pálinkafőzőüstjeik – Árenda egyenként, szolgáltatás megváltásával – Természetben adott tyúkok – Megjegyzésben inscriptionális nemesek, kocsmárosok, jövevények feltüntetve. – Elhagyott telkeken bérlők feltüntetve. – A falu dombon fekszik, erdőkkel és hegyekkel körülvéve. – Írott urbarium nincs, szokás alapján teljesítik kötelezettségeiket. – A föld elég kevés, a szomszédos falvak között, három nyomásra van felosztva, egyik mindig nyugszik, közepes mértékben szorul trágyázásra. Az egyik nyomás annyira terméketlen, hogyha három éven át nem trágyázzák, nem terem. – Közepes évben rozsból, búzából, árpából 4 kereszt remélhető, leszámítva a vetőmagot. Kassára viszik a terményeket eladni, vételára. – Külön káposztás- és kenderföldjük nincsen, szántókból hagynak meg évente úgy egy korecnyi vetőmagnak valót. – Rétek, helyük, szénahozamuk – Legelő nincsen, kaszálás és aratán után kihajtják legelni saját telkükre a jószágot. Szomszédos erdőben bérelnek a földesúrtól legelőt, 30 ekét és 137 kaszást-aratót adnak érte. – Erdő tilalmas, növendék tölgyfákkal, annyira kicsi, hogy ha használatát megengednék, tűzifára sem lenne elegendő 2 vagy 3 évre, még kevésbé terem makkot, ha megnő az erdő, remélhető hizlalható disznók, épületfára még nem alkalmas, 26 éve tilalmas. – Szomszédos Szaláncon bérelnek fát szükségletükre, minden jobbágy évente pénzt, zabot, tyúkot, kenyeret ad a fáért, Kassára szállítanak fát, díjszabása. – Kuriális beneficiumok földesúri allódiumon kívül nincsenek, ez négy elhagyott telken és részben lakottakon van. – Kocsmák, jövedelmük – Új allódiális épületek értéke – Jobbágyok robotja – Mocsáry úr jobbágyai nem robotolnak, fizetnek helyette és szolgáltatás helyett. – Református predikátornak minden jobbágy stólán kívül rozsot és zabot ad.
Rozgony:
Kuriális szántók, nagyságuk, befogadóképességük – Földje jó, ritkán szorul trágyázásra – Tölgyerdők makkoltatásra, épület- és tűzifára – Legelő elegendő, más földesurak is hajtanak ide legeltetni. – Rétek, szénahozamuk
Divényi Péter örökösei.
(Abaúj m.): Györke – Rozgony

Search result navigation
Content provider