HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 109. - No. 052 / bc.

Date 1766
Text

Conscriptio
Jobbágyok vallomása alapján végzett összeírás, a vármegye előtt hiteltek meg.
Rád:
Jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Állataik: ökrök, tehenek, disznók – Elhagyott telkek, egyik a falu keleti végén a Tricz patak mellett, rajta új paraszti kis ház fából, építője, lakója névvel. – Többi pusztatelek helye – Egy pusztatelket lakottnak vettek föl, mert allódiális ház van rajta, Nemessényi úr özvegyéé. – Birtoktörténeti adatok – Minden telekhez két nyomásban vannak szántók, befogadóképességük. – Rozsból elvetett köblök, hozamuk közepes évben két és félszeres, búzából szintén. – Tavasziba zabot, árpát, kendert vetnek, köblök, hozamuk kétszeres, eladási ára. – A kenderrel mindig ugyanazt a földet vetik. – Telkekhez tartozó rétek, szénahozamuk, ezek Körtvélyesen vannak, itt nincsenek kihasítva. – Az elhagyott telkek tartozékait az allódiumhoz csatolták. – A jobbágyokat a földesúr telepítette, házaikat ő építtette, ácsmunkát saját költéségén végeztette. – Jobbágyok földesúr ökreit tartják – Házakról való gondoskodás saját és a földesúr részéről. – Régi kastély, romos, leírása – Pincéje, űrtartalma, mivel az árvíz minden évben elönti, bor és allódiális dolgok tartására alkalmatlan. – Kastély emeletének jelenlegi lakója. – Udvarán új épületek, a jelenlegi birtokosok építették, két istálló, férőhelyük, két szekérszín van hozzácsatolva, kb. öt szekérre, paraszti szalmatetővel vannak fedve. – Allódiális ház hasonló anyagból épület, leírása. – A kastély régi konyhájának romjai közt másik épület, egy szobából áll, bognár lakja, mesterségével szolgál, hordókat csinál a hegyaljai termésnek, öt nagyobbat és öt kisebbet, értéke. – Csűr fából, szalmával fedve, hat cséplő fér be, jelenlegi földesúr építtette. – Kert, főleg szilvás, aszalt szilva hozama, a többi része veteményes. – A kert és épületek kerítése sövény. – Allódiális szántók két nyomásra, befogadóképességük. – Elvetett búza, rozs, árpa köblök, hozamuk két és félszeres, zabból kétszeres, lencséből másfélszeres. – Másik nyomásba búzát, rozsot, árpát, zabot, borsót, lencsét, kendert, lent vetnek, hozamuk, vételáruk. – Egyik földdarab vitás, hogy ide vagy Körvélyeshez tartozik-e, földesúr minden háborítás nélkül használja mint a rádi kastélyhoz tartozót. – Mindkét nyomásban jelenlegi földesúr irtatott, részben saját, részben idegen jobbágyokkal bérért, egy köblös föld irtása öt ft.-t ér a jobbágyok szerint. – Allódiális rét nagyon kicsi, szénahozama, értéke. – Jobbágyok heti 2 napot robotolnak, ha nem elegendők, más ősi birtokról rendelnek ide jobbágyokat; robot értéke, figyelembe véve a téli és kézi munkát is aratáskor kaszáláskor négy hétre hozatni szokott jobbágyok, napszámuk. Tavaszi munkát is végeznek, trágyahordást, kertásást, és más munkákat két hétig, napszám. – Egy jobbágytelek után allódiumként használt föld, befogadóképessége, egyik nyomásba búzát, rozsot vetnek, köblök, hozamuk két és félszeres, ennek a földnek munkáját földesúr pénzért végezteti, napszám. – Nagyon kis erdők, csak földesúr tűzifájára elegendő, jobbágyok szomszédos erdőkben vásárolnak fát, makkoltatás nincsen. – Tizedet nem adnak, csak a pázsittizedből jön be valami. – Halászat nincsen – Censust jobbágyok nem fizetnek, csak a már említett heti két napi robotot teljesítik. –A föld felét mindig pihentetik – Szomszédos helységei – Birtoktörténeti adatok
Ezenke:
Szántók, befogadóképességük, földesúr engedélyével most a rádi jobbágyok használják. – Makkos tölgyerdők, nem nagyon nagyok, hat évenként terem, a sok társbirtokos miatt csak hetedét lehet a jövedelemnek számítani, a fiscus részéről hizlalható disznók. – Faizás, a rádi kádár gyakorolja.
Körtvélyes:
Szántók két nyomásban, befogadóképességük – Allódiális rét, szénahozama – Társbirtokosok rétjei, szénahozama – Az allódiális földeket a rádiak művelik meg. – Kocsmaház a királyi út mellett, paraszti munka.
Széke:
Tönkölyt is vetnek – Szántók nem két, hanem három nyomásra vannak osztva.
Kisfalud:
Szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Makkos erdők társbirtokosokkal – Közös hizlalható disznók, a taxa egy disznó után hat krajcár egy hétre.
Szomotor:
Szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Jobbágy heti 3 napot dolgozik – Egyik elhagyott telken a község a csordásnak házat épített.
Szentes:
Kukoricát is vetnek.
Nagygéres:
Szántók, befogadóképességük – Allódiális rétek, szénahozamuk – Jobbágyok heti 3 napot dolgoznak, de csak kézi munkát, mert igájuk nincsen. – Alkalmazottak konvenciója: provizor, kádár, sáfár, kocsis, béresek, tehénpásztor konvenciója. – Provizor pénzt, búzát, rozst, fehérnemű helyett pénzt és három pár csizmát kap. – Kádár előbbiek mellett főzeléket, vajat, szalonnára és juhtúróra pénzt, sót, szénát, kender és rozsvetést kap. – Sáfár előbbiek mellett zabot is kap, két évenként hevedert, kocsis nyakravaló helyett pénzt kap. – Tehénpásztor egyúttal a község csordása is, élelmiszerek mellett sarut, szűrt kap, valamint süveg helyett pénzt.
A c. példány aestimatio a fenti tételeket értékeli.
Jövedelem végösszege: 792 ft. 02 den.
Értéke 5 % hozammal: 15840 ft. 40 den.

6 %: 13200 ft. 33 den.

Forgách–fiscus
(Zemplén m.): Rác – Eszenke – Körtvélyes – Czéke – Kisfalud – Szomotor – Szentes – Nagy Geres

Search result navigation
Content provider