HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 109. - No. 051 / c.

Date 1766
Text

Conscriptio
Feketemező:
Határai – Társbirtokosok neve – Szántók két nyomásban, befogadóképességük – A lakosok szerint a föld nagyon terméketlen, búzát nem terem, rozst szoktak vetni, két köböl után hármat hoz, kicsépelve 1 köböl minden kereszt, de hideg évben még a vetőmagot sem adja vissza. – A földesúr szántói nyárfával, nyírrel, fűzzel benőttek, mocsár van a szántók helyén. –Ha irtanák, befogadóképessége a tanúk szerint köblökben. – A halászat nem kifizetődő, a sok fagyökér, gödör miatt. – Erdők nincsenek, csak az előbb említett cserjés. – Kocsma jövedelme a tanúk vallomása alapján. – Tized jövedelme nyomásonként. – Mogyorós falut is szokták használni, szükségből, tizedért legeltetésért évi 24 ekét adnak, zsellérek gyalog robotolnak a legeltetésért. – A föld termékenyebb lenne, ha trágyáznák – Rétek, szénahozamuk, zsombékos. – Szomszédos helységei
gr. Barkóczy János
(Ung m.): Fekete Mező

Search result navigation
Content provider