HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 108. - No. 005.

Date 1654. július 15.
Text

Inventarium
Eőrményes:
Földesúri kúria és tartozékai: nyári házak – darabont házak – istállók, csűrök – majorház, sáfárház, gabonásház, ecetesház: ecetállomány, pincék: borkészlet, egyik hordó után „megh veszett” jelzés, méhser, szalad-ser, szín méz, irtókapa, vasabroncsok, „sonkoly”, „viasznak való”, vaslánc.
Sáfárházban: „hitvan rosz regi fako tarszeker kerekin negi vas karika”, vasas „leőcz”, szűrő szita, „gyártott” (kikészített) báránybőr, „cziavalt” (csávált) bárány- és juhbőrök, ködmönnek és bélésnek valók, csávál borjúbőr, idei hasi báránybőr – új és ó hájak 37 db. 328 libra súlyban – kendervászon egy türetben 18 ulna – hámba való istráng, kötőfékek – 4 pár fekete saru – káposztagyalu – garatos vasrosta – görgényi só 9 rúd – köleskása, száz köböl „Cub. Saxensis” mértékben, áprakása, borsó, lenmag, tavalyi tömlő-túró, idei öreg sajtok – egész szalonna, szín vaj, irós vaj, darabos és olvasztott faggyú – viasz darabokban – „főző feöld fazek”, fa „tángyér” és tálak – faggyú gyertya – új és régi zsákok – vásznak, kendők – tavalyi és idei báránygyapjú – gyalomhordó, vonó és kötelek – pálinkafőzéshez rézfazék, hozzávaló szerszámmal együtt.
Gabonásházban: szemes búza és árpa, liszt „köz czipóknak való”, szalad, haricska szemesen, kendermag, lencse, köles szemesen, bab, kölesliszt – veteményes és lugas kertben: kerti szőlő, petrezselyem 2 tálba, vereshagyma 2 tálba, fokhagyma 1 tálba, káposzta és répa, méhes, magnak való méhek 44 kas, esztendei rajméhek 82 kas, vidéken lévő méhkasok.
Majorházban: tyúkok, kakasok, csirkék, kappanok, pulykák, „pulyka-kakas, -tyúk, -fi”, kacsák, libák – csűröskertben: szénaállomány, ki nem csépelt termények: 1651-ből, 1652-ből és 1653-ból való őszi és tavaszi búza, zab és árpa asztagok, saját termésűek és dézsmából valók – az asztagok egy része „az menykő meghütvén” igen dohos, nehezen mentették meg a kazlakat a leégéstől „az menykő ütötte felett mind az feöldigh le kelletet tepni”, tavalyi sásos széna – verembeli búzák, 11 veremben 1122 Cub. Sax. (szász köböl) – köles három veremben – lábas marhák: majorsági öreg fejős tehenek, majorsági öreg meddő tehén, borjas tehén „de tejet nem akar adni”, „viszolai jobbagy megh halvan és deficiálván attol maradot”, „birsagh fejős tehén”, 1654-ből ökör-borjú, 1654-ből tehén-borjú, bírság tehén és ökör-borjú, harmad- és negyedfű tehenek, „pénzen vőt ökör” – a ménes állománya: 62 darab: kancalovak és csikók évjárat szerint, negyedfű gyermekló, harmadfű csődör, tavalyi csődör-csikó – disznók száma: öreg ártány, „eöreg göllje”, „dezma eöreg göllje”, hízásban lévők „az major haznal”, „az Sztenán” – juhok és kecskék száma 998, fejős és meddő juhok és kecskék, majorságbeliek, dézsmából valók, majorságbeli vert berbecz, kos berbecz, „dezma vert berbecz” – őszi vetések: búza, árpa, rozs – tavaszi vetések: zab, tavaszi búza, köles, haricska, borsó, lencse, len, kendermag – szénaállomány: erdei kaszálók, rétek hely szerinti felsorolása – az árpa le van aratva, de a sok eső miatt a kalangyák átvizesedtek „félő, hogi megh ne fültősődgyék” – a vermekben tönkrement búza és rozs „az kit gondolhattak, hogy valaminek lehet jo vagy praebendasoknak avagy sertes marhanak, de czyak semirekelő igen szagos sem embernek sem marhanak valo – czyak gané . Cub. Sax. 64 .”. – „döggel holt marhak” bőrei, tulok, disznó, juh, kecske, bárány, berbécs bőrök „keczke ollo bőr”, „hasi bárány bőr”, „degel holt miliora bőr” (egy birka fajta).
Korod Szent Márton:
A kúria leltárából: férfinek és asszonynak való saruk – sütőház – gabonásház leltárából: „buza rosta allia uczu” – aszú szilva és meggy – aszalt barack – „csinált” len, „55 kalongya Kender Szőszi” – hordóhoz alkatrészek – pincében: „fületelki pénzen vőt borok”. – „tollas majorsagh”: tyúk, kakas – a malom gátjait az árvíz megszaggatta – őszi és tavaszi vetések: az udvarháznál őszi búza-, a zágoni határban zab- és kendervetés – „az szőlőnek egigh valo mive mind vegben mentek talaltatott”
”Bona Celsissimae Principissae Maioris in Transilvania”
(Torda-Aranyos m.): Eőrményes és tartozékai: Ercze – Zah – Szent Andras – Szilvas – Szent György – Velk – Also Repa – Poszmos
(Kis-Küküllő m.): Korod Szent Márton

Search result navigation
Content provider