HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 107. - No. 045.

Date 1702
Text

Conscriptio
A Bercsényi árvák portioja.
Cziczve:
Vár, Thököly lázadása óta puszta, negyede Barkóczy úrnak elzálogosítva, a többi rész megoszlása, a birtoklásának jogcíme, Bercsényi örökösökre eső rész leírása, mivel a renoválást régóta elhanyagolták, igen nagy munkával lehetne csak helyreállítani. – A vár alatt kunyhó, melyet az utolsó földesúr engedélyével fazekas lakik, műhelye is itt van, 3 köblös allódiális szántó tartozik hozzá és egy szekér szénát adó rét, káposztáskert van mellette. – Kaszáló szénahozama.
Varano:
A várhoz tartozik Varannóban egy kőből épült rezidencia, emeletes, leírása, pincék, istálló 16 lóra, fa házacska, cselédházak, fából és kőből, konyha mellett veteményes kert különböző veteményekkel. – A rezidencia akármilyen nagy nemesi családnak díszére válnék. – Két helyen is van hozzátartozó allódium, egyik Csemernye községben, majorház hozzáépített istállóval, ökrök. – Majorházban két szoba, egyikben majoros lakik, másikban a majorosnő. – A másik allódium Mogyoróson, kis kunyhó, csordás lakik benne. – A két allódium állatai: ökrök, tehenek, borjak, bikák, disznók, malacok, tyúkok, ludak, kacsák, pulykák. – A várhoz és rezidenciához tartozó allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Komoroczon is vannak szántók két nyomásra, befogadóképességük. – A többi allódiális szántót a vízáradás tönkre tette, az elhagyott telkek szántóit szokták vetni. – Allódiális rétek különböző helyeken, szénahozamuk, vannak elhagyott telkek után rétnek alkalmazott rétek is. – Mészárszék, bérbe adva faggyúért, azonkívül a mészáros censust is fizet. – Kocsma, hozzátartozó allódiális szőlők, nevük, hozamuk. – Kúriához tartozó makkos erdő tűzifára és makkoltatásra. – Vásárok, jövedelmük a városé. – Vám, évi jövedelme. – Szőlőhegy, nagyrészt puszta, tizedjövedelme nincs. – Puszta halastó, malomhellyel. – Malmok különböző helyeken, évi búza és pénzjövedelmük, disznókat hízlalnak, molnár kézi munkával szolgál. – Puszta halastó, malomhely. – Méh, juh, kecsketized jelenti még a beneficiumot. – Bercsényi árvákat illető egész, fél-, negyed-, nyolcad-telkek. – Pusztatelkek, nagyságuk. – Egy telken szűcs lakik, mesterségével szolgál. – Jobbágyok kötelessége bort, gabonát a várba szállítani, 5–6 mérföldnyire levelet vinni, mesteremberek mesterségükkel szolgálnak, az allódiális szőlőket ingyen tartoznak megművelni, egyik utca zsellérei tartoznak csépelni, kilenced részt, tartás fejében fél köblöt kapnak. – Census összege, felét Szt. György, felét Mihálykor fizetik, másik utca lakói kerti munkát tartoznak végezni. – Bor és gabonatizedet nem adnak – Szt. Mihálytól Györgyig sör és pálinkamérés. – Egy teleknek befogadóképessége köblökben.
Hosszufalu:
Telkenként censust fizetnek, hajdúpénzt és szárazkocsma helyett is fizetnek, összesen 4 tyúkot adnak. – Egyik héten a földesúrnak dolgoznak, másikban maguknak – Gabonatizedet plébánosnak adnak, borkilencedet a földesúrnak.
Szacsur:
Karácsonyra telkenként hajdúpénzt, borjú és vágómarha helyett fizetnek. – Szt. György és Mihálykor censust fizetnek, száraz kocsmáért fizetnek, juhtúróért fizetnek, ludakat, tyúkokat adnak. – Fél ekét állítanak ki, egyik héten földesúrnak, másikban magának dolgozik. – Zsellér kézi munkával szolgál – Telkeknek nemcsak befogadóképességét, hanem szénahozamát is megadja. – Minden gabonából tizedet adnak, mindenki, akinek vetése van 1 tyúkot is ad tizedszedéskor. – Disznóváltságot fizetnek. – Saját szükségletre faizásra és legeltetésre elegendő erdő. – Soltészek névvel, általuk fizetett összeg.
Jurkovollya:
Censusba ludakat nem adnak, csak tyúkokat, tojásokat földesúr konyhájára szükség szerint. – Makkos erdő társbirtokosokkal közös.
Velsicz:
Csak 1 zsellér van itt, neve, 12 ft. árendát fizet, ennek megoszlása földesurak között.
Zanuta:
Censust fizetnek, befolyt ludak, tyúkok száma, tojást szükség szerint adnak. – Tizedet gabonából, méhekből, bárányokból adnak, disznókból csak minden második évben, mert akkor makkoltatnak. – Erdő makkoltatásra és faizásra. – Kövihalak halászata közös.
Sókút:
Jobbágyok censusba ludak, tyúkok mellett vajat, mézet is adnak telkenként. – Folyó kisebb halakkal. – Erdő nincsen, szomszédos falvakét használják.
Agyagos:
Csak egy darab szántója, befogadóképessége és rétje, szénahozama van.
Komorocz:
Disznók és méhek megváltásának összege. – Elzálogosított telkek is. – Makkos tölgyerdő, a sok birtokos miatt már pusztulásnak indult, legeltetésre a jobbágyoknak elegendő.
Kemernye:
Kilenced és tized helyett fizetnek a bevetett földek után. – Makkos bükkerdő, tűzifára is.
Kazimér:
Censusba az eddigiek mellett zabot is adnak. – Ha a pusztatelkeket bevetik, azután is tizedet adnak. – Allódiális szántók befogadóképessége.
Bodzás:
Makkos erdő, tűzifára is, makkéréskor sertéstized jövedelme. – Halászóvíz
Mogyoros:
Egyetlen jobbágy lakja, jó makkéréskor makkoltathat.
Feketepatak:
Erdő szabad faizásra.
Oroszvolya:
Makkos erdő jövedelmének harmada.
Domasocz:
Szántó, befogadóképessége. – Kaszáló, szénahozama.
Máttyásocz:
Szántó, befogadóképessége. – Makkéréskor tizedjövedelem. – Szokásos fizetéseken felül konyhai veteményekért, pálinkafőző üstökért is fizetnek. – Hajdúk tartására rozsot, komlót, kenderkötegeket, lencsét, borsót, lenmagot, tyúkokat, ludakat, tojásokat, vajat, mézet adnak. – Allódiális gabona összeírása: vermekben gabona, árpa, zab, hajdina, borsó, tisztítatlan borsó, lencse, bab, konkolyos búza, köles, lenmag, kendermag, aszalt alma köblök, káposzta hordókban. – Kocsma számára vásárolt bor. – Állatok összegzése allódiumonként. – Allódiális szárnyasok összegzése allódiumonként. – Bútorok a varannai kúriában. – Tisztek és szolgák konvenciója. Provizor jövedelme: készpénz, papírra, fűszerekre pénzt kap, búzát, gabonát, zabot kap, bort, sört, kősót, bárányokat, ludakat, tyúkokat, vajat, borsót, lencsét, árpakását, hajdinakását, aszalt almát, köleskását és két makkon hízott disznót kap. – Ispán pénzt és élelmiszerek mellett két pár csizmát, fekete süveget, két évenként egy ködmönt, posztót kap. – Hajdú, kertész, vincellér, kocsmáros, csordás, tehénpásztor, kulcsár, vásárbíró, béres, kocsis, majoros konvenciója. – Kocsmáros csak búzát kap, minden kimért hordó bor után egy iccét. – Pásztorok szűrt, bocskort, tarisznyát, fekete süveget, kenderkötegeket fehérneműre és élelmiszereket kapnak. – Majorosnő 3 pár csizmát, vásznat, gyolcsot, ködmönt, kendőt, mellkendőt kap, övért pénzt, ennivalót nem kap. – A tehén- és borjúpásztort a majoros tartja, ezért konvención felül egy tehenet használhat.
Bercsényi árvák
(Zemplén m.): Cziczva – Szacsor – Vozar – Hoszszu Falu – Szacsur – Jurko Vollya – Velsicz – Zumurta – Sókuth – Agaghos – Kazimir – Bodzás – Mogyoros – Peresocz – Predzin –Orosz Vollya – Domasocz – Benkocz – Mátyásocz – Varano – Komorocz

Content provider