HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 107. - No. 013.

Date 1684. október 28.
Text

Conscriptio
Moravanka:
Jobbágyok névvel – Telkük nagysága – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok, méhek. – Házas zsellérek névvel, állataik vannak. – Elhagyott telkek névvel – Jobbágyok heti 3 napi igásrobottal tartoznak, akinek nincs igája, gyalog robotol mindennapha útra kell menni, négyen állítanak ki egy szekeret. – Minden jobbágy pénzzel is tartozik. – Évenként közösen hat alkalommal „éléssel” tartoznak, ludakat, ha nincsen malacokkal, tyúkokkal, tojásokkal, vajjal, a sátoros ünnepekre 1–1 borjúval. – Akinek juhai vannak, báránydézsmával tartozik. – Akinek szőlője van, hgyvámmal tartozik, évi jövedelem 12 akó, mert sok szőlő elpusztult. – Fertálytelkes fele pénzcenzussal tartozik, élést ugyanúgy ad, mint a féltekesek, heti 3 napi gyalogrobottal tartozik. – A patakon három malom, egy-egy kerékre, molnárok neve, gabonával, 1–1 ártány hízlalásával, fejszével a szükséges munkák elvégzésével tartoznak. – Serfőző, felszerelése, pálinkafőző is. – Veteményes kert, szép oltványokkal a falun kívül a templom alatt, gyümölcsös, káposztás és komlóskert a kastély és major között. – Nagy pajta – Kastélyhoz tartozó mészárszék a faluban, mészáros úgy fizet, ahogy megalkudhatnak. – Szt. Györgytől Mihályig szabad kocsma. – Minden jobbágy tartozik sört árulni, akár pénzen vette a földesúr, akár maga főzte. – Szántók névvel, befogadóképességük. – Idén elvetett földek, elvetett búza, abajdóc, zab köblök – Rétek, szénahozamuk – Kastély leltára, rozs, árpa köblök – Szobákban bútorok – Réz gyertyatartó koppantóval együtt – Sáfárházban abajdócbúza, árpa köblök – Sütőteknők – Szuszék – „Öchült” kender, szösze. – Téglavető kapa, szénametélő, vas rosta, szita puttonyok, geleta, szórólapát. – Lámpás, felvonólánc – Szecskametélő – Majornál a pince felett széna, szalma.
Czobor Mária Regina
(Nyitra m.): Moravanka

Content provider