HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 105. - No. 010.

Date 1766 körül
Text

Aestimatio
Begengyát-Pásztelly:
az ungvári kamarai uradalomba ékelt birtok alkalmas volna allódium telepítésére – lakott sessiók, szántók két forgóban, vetéskapacitás, kaszálók szénahozama, erdők és malom értéke és jövedelme, jobbágyok értéke pénzre átszámítva „valor subditorum personalis singillatim saltem a flor. 20 assumptus” 25 jobbágy esetében 500 frt, javaslat a jobbágyok áttelepítésére az uradalom más birtokain, található desertákra, a robotok készpénz értéke, helyi szokás szerint minden második hét a földesúré, juh- és kecske-tizedek készpénz értéke, természetbeni szolgáltatások: tyúk, tojás, gomba, mogyoró, zsákok
Ungvár:
a kocsma és mészárszék jövedelme, a szőlők tiszta haszna
Summarium valoris Bonorum Csathoianorum a 6 et 5 pro Cento considerati fl. 24,363 den 55 fl. 29.096 den 55.
Csatho-birtokok.
(Ung m.): Begengáth-Pásztelly – Alsó Domonya portio – Felső Domonya portio – Ungvár oppidum portio

Search result navigation
Content provider