HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 105. - No. 009.

Date 1766. november 20.
Text

Conscriptio amelyet a város vezetői a királyi comissarius jelenlétében végeztek.
Ungvár:
birtoktörténeti adatok – (az összeírás végén) az egykori Révay, később Csatho-kúria fekvése, leírása, helységei, pince „capax vasorum vini Gőntziensium 30” – a pincében borkimérés, a pince mellett mészárszék, ennek évi árendája, bérlője „lanio Dominalis”, szíjgyártó-műhely „lorarius simul subditus Csathoianus nomine Paulus Szijártó”, lóistálló fából, szalmával fedve, szekérszín fából zsindely fedéssel – a kocsma évi forgalma és jövedelme, a kúriához tartozó szőlők méretei és terméskapacitása, az alattvalók által végzett szőlőmunkák: 2 nyári kapálás, tavaszi nyitás, őszi fedés, a metszést pénzen felfogadott munkások végzik, a felsorolt munkák készpénz értéke, a homlitást „propagationem” szintén felfogadott munkások végzik, karózás, kötözés, szüretelés, hordás, préselés mind robotban történik, a karókat pénzért veszi a földesúr a szőlő-pásztorok járandósága – szántóföldek vetési kapacitása, búza, rozs, árpa, zab, lencse, borsó, a szántás, vetés, aratás, hordás, cséplés, időtartam és készpénz értéke, ezeket is robotban végzik az alattvalók, ezeknek a munkáknak készpénz értéke, a munkák elvégzésére a család más birtokairól is hoznak jobbágyokat.
Felső Domonya:
készpénzzel nem adóznak, „sed Robotas praestant singula tamen septimana 2 dies”
Alsó Domonya:
sessiósok, fiúgyermekeik, állatállomány, a földesúri kerthez csatolt sessió, a határban lévő tartozékait a többi sessiósok osztották fel maguk között, termények között kukorica, igásállatok elpusztultak, „lue inter ipsos recenter grassante” ezért csak gyalog-robottal szolgálnak minden második héten, készpénz census, pázsit-pénz sertések után, termény-tizedek
Ungvár, curia Revaino-Csathoiana, tartozékai.
(Ung m.): Ungvár – Felső Domonya – Alsó Domonya

Search result navigation
Content provider