HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 105. - No. 001.

Date 1631. február
Description

1737-ben készült hiteles másolat.

Text

Urbarium
Ungvár:
A várhoz tartozó udvarházak és majorok, kertek; lugas-kertek, veteményes kertek, gyümölcsös kertek, káposztás kert, diós kert, a vad-kertet gyümölcsösnek és kaszálónak is használják. – Serfőzőház, fürdőház, élésház, bodnárház. – Szőlők helynév szerinti felsorolása: pl. Sárka, Gyuricsko, Csécsmato, Priska, Zelemer, Meszesi, Szeőleő. – Rétek helynév szerinti felsorolása, szénahozamuk. – Szántók helynév szerinti felsorolása, vetéskapacitásuk kassai köbölben. – Halastavak. – A majorok állatállományát csak általánosságban jelzi, „zarvas barom, juh, tyuk, lud itt tartatik”. – A majorok jövedelme: „minden fejus tehentul iros vajat egy geletaval, kiben leszen budai Justae Nr. 26”, túró a tehenektől és juhoktól, tyúk, kappan, tojás. – Majorokon kívül „pasztovnikok”-hoz tartozó szántók (vetéskapacitás), rétek (szénahozam). – Vetések: „az magyarsagon és tootsagon vetésre” zab és árpa. – Deserták használói, mind tavasziból, mind ősziből kilencedet és tizedet adnak. – Kaszálók szénahozama, rét, amelyet néha vetnek, néha kaszálnak, rét, amelyet olykor legelőnek használnak, rét, amelyet csak „ más-más esztendőben” kaszálnak. – Malmok, kövek száma, kásatörők, fűrészmalmok. – Halastavak, halászóvizek, halászat utáni jövedelem természetben, tilos halászóvizek név szerinti felsorolása, pisztrángos patakok, rákos, kövi-halas patak, a földesúri konyha hallal való ellátása. – Szőlők név szerinti felsorolása, jövedelem a szőlők utáni tizedekből, extraneusok zab, tyúk kenyér adója. – Tilalmas erdők névszerinti felsorolása, tölgy- és bükk-erdők, makkoltatás után sertés-tized vagy váltópénz. – A várhoz tartozó kocsmák és vendégfogadók. – Rév-jövedelem: két rész a földesúré, egy rész a részeseké. – Sessiósok név szerinti felsorolása, deserták volt tulajdonosai, nemes és szabad helyek, exemptiójukat terminusra tartoznak igazolni, sessiósok évi adója készpénzben, zab, tyúkszolgáltatás, bor-tizedek, makksertés után tized, pázsit-disznó után nincs.
Geren:
készpénz censuson kívüli szolgáltatások: vágómarha, lúd, tyúk, tojáskészpénz, vaj és méz, zab, lenmag-olaj, gabona- és bor-dézsma, juh- és sertés-dézsma pasit dészmat is adnak
Felsődomonya:
sessiók zsellérek használatában, deserták a falu használatában, szolgáltatásaik között: bárány-pénz, virrasztó-pénz, búza, árpa, zab, „böjti éléssel nem tartoznak”
Alsódomonya:
Szabadhely, melyet „parazt embertul” vásároltak, szolgáltatások között: vár élésre árpa.
Kereknye:
Későbbi megjegyzés a sessiósoknál: „Anno 1661 die 28 Martii Groff ur eö Nagysága Nyary Sigmond Urnak eö Nagyságának inscriptióba adta” „Visza adtak és engedtek die 24 Septembris 1661”
Salamon:
zálogban lévő sessiók
Zahon:
gabonából kilenced, juhból, mézből, disznóból tized, pénteki halszolgáltatás, „gyalom ketessel is tartoznak”
Kisgyőr:
halászattal és hallal, továbbá gyalom-háló kötéssel is tartoznak
Agárd:
semmi adójuk nincs, csak gyalog-szerrel szolgálnak – utasítás a vári udvarbíró számára, hogy szabjon adót nekik – a földesúr nemes és szabad udvarházhelye, amelyen két külön kenyeres ember él
Huszak:
a soltészok szolgáltatásai között: drabant- és karvaly-pénz
Niviczke:
szolgáltatások között: kender magh, kása
Kemencze:
a soltészok szolgáltatásai között: karvaly pénz, pinta, pénz, róka, pokróc, heveder – sessiósok szolgáltatásai között: „temleő pénz”
Rohoncza:
egész helyesek „egy arant fizetnek” lenmag-olaj, virrasztó-pénz
Ztrippo:
szolgáltatások között: bárány-pénz, karácsonyi zab, battkó (pap) adója: róka-bőr, juh-, méh- és sertés-tized
Zlatinka:
szolgáltatások között: kender 1 kita, az ungvári kórházban „ispitalihoz” tartozó sessiók, a batko adója a templom „csirko” után egy nyest-bőr.
Összesítés az eddig felsorolt városok, falvak, soltészek, „battikók” (papok) sessiósok és zsellérek adójáról.
Bisztra:
a sessiósok mellett zsellérek is nagy számban, soltészok szolgáltatásai között: drabant-, pénta-, karvaly-pénz, nyest- és róka-bőr, pokróc, heveder, zab cubulus 1., kosár, zab cubulus 1, csöder zab cubulus 6. („csődör zab” mert alább „csőder zab”-ként fordul elő Polyenanál) – sessiósok szolgáltatásai között: drabant-, tömlő-pénz, ló-pénz, adó zab, és kosár zab, a templom „czirko” után évi 1 frt-ot fizetnek
Polyena:
soltészok szolgáltatásai között: az adó-zab és a kosár-zab után „csőder-zab Cubulus. 6”
Poroszko:
a battyko szolgáltatásai: „két esztendőben eőker Nr 1”, „tizedre ha méhe nincs viasz font No 1”, juh és disznó desmát is ad „Pereche:a templom után vagy egy nyestet, vagy készpénzmegváltást adnak
Viska:
szolgáltatások között: zsindely Nr. 500, a templom után a soltészek adóznak készpénzzel
Kisbrezna:
a szolgáltatások között: nyest két helytől várélés helyett
Ztricsawa:
szolgáltatások között: „strangha barani” (a bárány dézsma egyik formája ezen a vidéken)
Nagybrezna:
a battykó a várélést tartozik behordani
Zavisna:
itt is „ztranga barani”
Dubrincz:
a természetbenieket várélésként adják
Kostyovapaztél:
itt is „sztrangha bárány”
Roztokapaztél:
„ztrunga baran”
Manilopapaztél:
„ztinga barany”, a templom után a pap egy róka-bőrt ad
Összesítések az egész ungvári uradalom adózó helységeiről, soltészekről, batykókról, sessiósokról és zsellérekről. Összesítések, a rendes adókon túli jövedelmek: pázsit-disznók szedése, és annak módja, készpénzmegváltása, makk-sertések dézsmája, készpénzmegváltás, juh-dézsma szedésének módja, készpénzmegváltás, méz-dézsma, megváltás készpénzzel vagy viasszal, gabona- és bor-dézsma szedésének rendje, a vár árendáinak jegyzéke, a befolyt árendák összegében megalkudtak az elvégzendő szántási, aratási, kaszálási, fuvarozási stb. munkák megváltásaként, serfőzők, kocsmák árendája, vajdaságok adója, farsang idején szedték a vajdák a maguk és a földesúr számára, soltészektől és sessiósoktól: zabot, batykóktól Miatyánk, Crédo és Tízparancsolat pénzt szedtek, borégetőktől is adót szedtek, jövedelem bírság-pénzekből.
Ungvári uradalom.
(Ung m.): Gheréi udvarház és major – Palloi major – Csepeli major – Zahoni udvarház és major – Dubrincsi major – Remetei major – Unghvary malom – Nivicskey malom – Salomony malom – Perecsei malom – Dubrincsi malom – Nagy Breznay malom – Somezey malom – Kis Breznai malom – Rako falu – Geren – Felső Domonya – Alsó Domonja – Darócz – Kereknye – Hoszomezeő – Lakart – Pallo – Csepel – Salomon – Zahon – Kis Gyeőr – Agárd – Ruszak – Petrócz – Niviczka – Kemencze – Rohoncza – Ztrippo – Zlatinka – Antalocz – Lász
Antaloczy Gergely krainik járása: Bisztra – Polyena – Poroszko – Paszika – Rakó – Remethe – Nagy Turicza – Kis Turicza – Rekicza – Ulsinka – O-Szemere – Vorocso – Pereche – Bukova – Zmerkova Zteczik krainik járása: Viska – Lyuta – Ticha – Szucha – Huszna – Usok – Volczanka – Biztra – Luh – Lubnia – Ztavna – Zahorb – Nagy Sztuzicza – Kis Sztuzicza – Kosztrina és Roztoka – Domasin – Somezeo – Knehina – Kis Brezna – Ztricsawa – Nagy Breznen – Zavisina – Mercze – Dubrincz – Kortyova paztél – Roztokapaztél – Manilopapaztil
Az Összesítések utáni pótlás: Rodvancz – Uj Kemencze – Szüzte (valószínűleg Szürte helyett) – Putka Helmecz – Pinkocz

Content provider