HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 020.

Date 1771. július 23.
Description

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának.

Text

Az eredetileg a rasszinyai uradalomhoz tartozó falut, azonos értékű birtokért elcserélve, a zágrábi püspökség javaihoz csatolták.
Csenkovec:
Jobbágy-névsor. Telek-nagyság. Paraszti szántóterület, holdban. Paraszti rét, kaszásban. Paraszti állatállomány: ökör v. tehén, tinó v. borjú, ló, kanca és csikó, sertés, méhkas. – A földesúri census összege. A parasztok „libertinalis conditio”-t élveznek (akárcsak a raszinyai uradalom többi falujában), azaz csupán várbeli őrszolgálattal tartoznak. Minden féltelek után (ez a jobbágytelek átlagos nagysága) évente 4 aratót állítanak ki. Minden féltelkest egy akó úri bor kimérése terheli. Az extraneus kézen lévő földek után az uradalom dézsmamegváltás címén pénzt kap. A faluban semmiféle allódiális jószág nincs; egy kisebb erdőt közösen használnak. A földesúri jövedelmek 5%-os kulcs szerint számított tőkeértéke 2038 ft.
Comitissa vidua Gaizrughiana, majd a zágrábi püspök birtoka.
(Körös m.): Czenkovecz

Search result navigation
Content provider