HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 018.

Date 1770. augusztus 22.
Text

Conscriptio.
Az eredetileg a tokaji uradalom részét alkotó községet a kamara visszaváltotta. Tíz különböző zálogbirtokos zálogát fizették vissza, az investitiók értékével együtt.
Takta-Kenéz:
Jobbágy-névsor, köztük nemesek, akik megegyezés szerinti taxát fizetnek. Legtöbbjük olyan nemes, aki korábban jobbágytelket zálogolt. – Jobbágyfiak száma, életkorral. – Népes ill. pusztatelkek. Fundus; hosszúság és szélesség lépésben. – Paraszti kert, mérőben. Paraszti szántó, holdban és mérőben. 1 iugerum = 2 pozsonyi mérővel. Paraszti rét, kaszásban és szekér szénában. 1 iugerum = 2 pozsonyi mérővel. Paraszti rét, kaszásban és szekér szénában. 1 falcator = 1 surrus foeni. – Méhkasok száma. – Paraszti állatállomány: ló, ökör, sertés, tehén, tinó és üsző, juh és kecske. – Évi árenda seu census, átlagban 1 ft. Továbbá 18 allódiális kert, össz. 31,93 hektár terjedelemben. – A falu határát két nyomásban művelik. A táblázaton szereplő köblös érték az egy nyomásra eső szántóföld nagyságát jelöli. Az ugart legelőnek hasznosítják. A Tisza áradásai évről-évre veszélyeztetik a termést. – A parasztoknak 40 mérős, közös dohányföldjük van, mely dézsmaköteles. Mindenféle gabonából tizedet adnak. A falu közös kender, kukorica és tök földjének (20 mérős) terméséből nem adnak dézsmát. – Két jórészt kipusztított tölgy ill. fűz-erdő. – A tiszai holtágakban űzött halászat hozamának egyharmada a földesúré. – A Tisza áradásai miatt a parasztok gyakran 3–4 hónapig is a szomszédos határban bérelt legelőn tartják marháikat. A saját határ szűkössége miatt többen kaszálót és rétet is bérelnek a szomszédos falvak földjén. – A taxalista nemesek szolgálatáról még nem döntöttek. A hospes jobbágyok 12 nap igás robottal (ebből 3 nap ekés!) tartoznak, továbbá szüret idején két hétre egy szőlőmunkást állítanak. Tekintve, hogy tavasztól kezdve a falu újból a tokaji uradalom része lesz, az összeíró az ott szokásos adózás bevezetését javasolja: 1) A hospesek a 12 napos roboton kívül évi 2 rajnai forintot, míg az iganélküliek ugyanannyi gyalognapot és 1 rajnai forintot adjanak. Minden terményből fizessenek dézsmát, dohányból is, és az uradalom többi helységéhez hasonló arányban vegyék ki részüket a szőlőmunkákból. – 2) A határ szűkössége miatt a szántókat az igás parasztok között osszák szét, az iganélküliek csak a dohány és kukorica földből, valamint a kaszálóból részesüljenek. – 3) A visszaváltott jobbágytelkeken ülő nemesekkel külön egyességet kössenek. – 4) Helyes lenne a közös paraszti dohány-tábla területét növelni, mert így a földesúri dézsma is emelkednék. – 5) A földesúri erdők tilalmát szigorúan fenn kell tartani. – 6) A halászat földesúri adózását megrendszabályozva, annak hozamát könnyűszerrel meg lehetne négyszerezni. – 7) Kedvező időjárás esetén (ha nincs áradás!) a legelő egy részét extraneusoknak lehetne bérbe adni. A megfelelő bérösszeget még ki kell számítani. – A Tisza, mely kettévágja a falut, állandóan rombolja a földeket és kerteket. – Egyes parasztok már kezdik áttelepíteni házaikat. A földesúri bormérést pincével és pálinkafőzővel össz. 150 ft.-ért árendálták. Ennek összege némi karbantartással növelhető lenne. Célszerű lenne földesúri mészárszék felállítása. Összefoglaló helyzetkép a szomszédos helységekkel folytatott határviták állásáról.
Kamarai birtok.
(Szabolcs m.): Takta – Kenyiz (Szabolcs m.)

Search result navigation
Content provider