HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 007.

Date 1756. augusztus 3.
Description

6 old. latin egyszerű másolat.

Text

"Conscriptio" Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Copia, d. n.
Turina:
a táblázatos rész rovatai: lakosok neve – fiúgyermekek neve – fiúgyermekek életkora – teleknagyság – lovak – ökrök – tehenek – tinók – juhok – méhkasok – sertések – szántóföldek (mérőben) – oldalak végén összesítés – A falu határához tartozó földterületeket három nyomásban művelik. Ezekből a földekből minden egész telekhez 48 egri mérő kapacitású szántóföld tartozik. Az összeíró megjegyzi: "fimatione tamen egentes, ac taliter omne genus frumenti procreantes." Egy egész telekhez kb. 30 kisebb (traharum) vagy 15 nagyobb szekér szénát termő rét tartozik. Puszta telek felsorolása, névvel, teleknagysággal, a puszta jobbágytelkeknél az összeíró megjegyzi, hogy a telek educillum fundusa, ill. hogy épülettel bír-e, illetve zálogbirtok címén van-e fiscus kezén. – Puszta zsellértelkek, ugyancsak névvel, jelenlegi használójuk nevének feltüntetésével. – Az összeírás arról is tudósít, hogy milyen jogon élik most földjeit, s mennyi szántóföld tartozik hozzájuk. Az egyik telket a molnár használja, aki "dum et quando" keze munkájával tartozik szolgálni. – A faluban lakó jobbágyok földesuruknak csak robottal szolgálnak igás (4-es iga)-, illetve gyalogrobot nagysága. Az igás- és gyalogrobot-nap értéke. – Szent Mihály napkor, vagy a földesúr tetszése szerint minden egész telkes jobbágy adjon 8 tyúkot, de a földesúr tetszésétől és jóakaratától függően adhatnak évente valamennyien megkülönböztetés nélkül mindössze kettőt. – A len-fonal adót az egésztelkes jobbágyok megváltani kívánják. Tizedet természetben tartoznak adni a földesúrnak, mindenfajta gabonából, valamint méheik és juhaik után. – A földesúr különös jóakaratából az egésztelkesek megválthatják dézsmájukat. Az ebből származó évi jövedelem becsértéke. – Pálinkaégető-üstökből származó jövedelem, s az ezzel kapcsolatos megjegyzések. – Educillum, melyben bort, sört és égetettet árusítanak, puszta funduson építve (l. előbb), az ebből származó jövedelem (ha árendában van). A kimérhető italok mennyisége és becsértéke. – A helységhez tartozó erdő birtokjogi megosztása, kiterjedése mérföldben. A tölgyerdőben makkoltatható sertések, a legeltetésből származó jövedelem feltüntetésével. – Egykövű malom, kallóval, a molnárnak járó harmadrész levonása után a földesúr számára fennamradó jövedelemmel. A molnár tartozik a földesúrnak egy sertést meghízlalni. Ennek becsértéke. – A juhdézsmából származó jövedelem becsértéke. – A méhtizedről: az urbárium szerint méhkasaik után is tartoznak tizedet adni, de a földesúr jóindulatából "hic et nunc" semmit sem adnak. – Egyéb földesúri haszonvételek: curia, kert, szőlő, allodium stb. a helységben nincsenek. – A faluhoz tartozik még a Rosztoka nevű praedium fele, melynek a peklini kamarai uradalomhoz tartozó részéről mér 1755-ben készült összeírás, s ehhez további megjegyzések és észrevételek nem szükségesek.
Keczer-féle birtok.
(Sáros m.): Tuchrina

Search result navigation
Content provider