HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 034.

Date 1616. augusztus 1.
Description

14 oldal, latin, egyszerű másolat.

Text

„Consignatio”, melyet Görgey Vilmos, Zaborszky János és Kolin Kristóf készítették. Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Richno:
Jobbágyok, zsellérek névvel. Elhagyott házak. – Censust Laetare vasárnapkor, Szt. Jánoskor és Mártonkor fizenek. Szőlőpénzt Szt. Györgykor és Mihálykor fizetnek, összege. – Elhagyott telkek rétjeit földesúr részére tartoznak kaszálni. – Minden évben tartoznak a kúriától sört átvenni (kimérésre). – Zabcensust adnak a bíró kivételével, árpát is, mennyisége. – Minden jobbágy kappant tartozik adni, vagy fizetnek, ugyanígy egy lúddal tartoznak, vagy fizetnek helyette, zsellérek csak kappannal tartoznak. – Húsvétra közösen borjút és bárányt adnak, vagy fizetnek helyettük. – Minden a határukban fekvő és a kúriához tartozó földet tartoznak megszántani és bevetni. Itteni és szentannai réteket tartoznak kaszálni. – Egy nagy és két kisebb gerendát tartoznak beszállítani. – Malom, kincstáré, búzát és rozsot szolgáltatnak utána, köles és kenderből fele a kincstáré, disznókat hizlalnak a malomban. – Juhtizedet adnak, azonkívül régi szokás szerint minden juhtartó gazda húsvétra egy bárányt ad. – Fűrészmalom, puszta, javításra szorul. – Tiszt engedélyével használhatják a kúriához tartozó szántókat, réteket, kerteket, de nem idegeníthetik el a kúriától. – Geben praedium után, ahol csak puszta templom van, tizedet adnak.
Folckmar:
Malom, bíróválasztáskor fizetnek érte, két kerék után búzát adnak, azonkívül egy nyulat és két kerek fehér kenyeret. – 2 vashámor, vasat adnak utána. – Richnoi kocsmában tartoznak hetenként egy hordócska sört kimérni. – Üveghuta, karácsonyra fizet. – Tartoznak azokat a helyeket bevetni, melyek jobbaknak látszanak, melyekben szalad vagy káposzta szokott lenni.
Zakarfalva:
Censust Szt. György és Mihálykor fizetnek. – Richnohoz tartoznak szántani-vetni. – Juhszállást tartoznak répával és mákkal beültetni. Területükön kívül 3 rétet földesúr számára tartoznak kaszálni és vagy Richnora, vagy ahova parancsolják, beszállítani. – Húsvétra borjút mostani tiszt óta nem adnak, helyette fizetnek. – A richnoi kúria és serfőző szükségletére fát szállítanak telkenként.
Hrisocz:
Censusba egy csöbör juhtúrót, szűrt, rutén posztóból készített bocskort adnak. – Juhtartók a tizeden és húsvéti bárányon felül fejenként sajtot is adnak. – Előbbi faszállításon kívül karácsonyra és farsangra 2 szekér szőlőkarót tartoznak szállítani. – Saját és richnoi földön tartoznak zabot vetni. – Richnoi és szentannai réteket tartoznak kaszálni régi szokás szerint.
Kallwa:
Richnon tartoznak szántani és aratni. – Területükön 200 köblös földet tartoznak megművelni. – Richnon és Szentannán kaszálni kötelesek. – Mészárosok az egész uradalomról fizetnek.
Olczno:
Szántani, vetni, aratni és Horvára szállítani tartoznak. – Karácsonyra minden jobbágy, a bíró kivételével, kenyeret és tyúkot ad. Farsangkor borjút adnak közösen. Pénteki napokon halat tartoznak adni. – Hegy és erdőőrnek fizetnek. – Malom, jövedelmét a falu a templomnak adja.
Klukno:
Jobbágyok mellett olyan zsellérek, akik jobbágytelken laknak, most az allódiumhoz tartozik. – Két kúria és allódium, négy telken van építve. – Plébánia egy jobbágytelken van építve. – Karácsonyra minden jobbágy, kivéve a bírót, censuszabot ad. – Kovács, régi szokás szerint féltelkes jobbágy módjára fizet, azonkívül műhelye után is. – Mészárosok névvel, fizetnek. – Malom 2 kerékre. – Két komlóskert. – Szentannai rétek censusát két jobbágy fizeti.
Berthoty Lajos javai.
(Szepes m.): Richnoi jószág – Folckmar – Richno – Lakarfalvwa – Hrissocz – Kaliwa – Olczno – Klukno

Search result navigation
Content provider