HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 012.

Date 1675. március 16.
Description

6 oldal, latin, eredeti.

Text

„Aestimatio”, melyet Draheim Vilmos készített. Becslés: nemesi ház melléképületek, allódium, postfundualia, puszta és lakott telkek, úrbéres és egyéb földesúri bevételek becsértéke. Fiscusra szállt jószág.
Demethen:
Nemesi ház kőből, kertekkel, istállókkal, értéke. – Allódium csűrrel, istállókkal, értéke. – Serfőző tartozékaival, értéke. – Malom jövedelem, 8 részre oszlik, megoszlása. – Szabad kocsma vámmal, bére, értéke. – Jobbágyok, zsellérek, értékük. – Elhagyott telkek, értékük. – Szántók, befogadóképességük, értékük. – Rétek, szénahozamuk, értékük. – Makkos erdők, hizlalható disznók, értékük.
Asguth:
Rétek, szénahozamuk, értékük. – Nemesi ház zsindellyel fedve, értéke. – Hozzátartozó szántók, befogadóképességük, értékük.
Fricske:
Soltészség is, jövedelme, értéke. – Vendégfogadó, bére, értéke.
Olcsvár:
Egyszerű nemes ház, értéke. – Allódium istállókkal, csűrrel, értéke. – Szántók, befogadóképességük, értékük. – Rétek, szénahozamuk, értékük.
Szemere:
Törököknek alávetett terület az egész abaúji birtok. – Kastély kőből, töröknek adózik, istállókkal, csűrrel, kertekkel, értéke. – Hozzátartozó szántók, befogadóképességük, értékük. – Rétek, szénahozamuk, értékük. – Makkos erdők, hizlalható disznók, értékük.
Litke:
Makkos erdők, hizlalható disznók, értékük.
Buzitha:
Egyszerű nemesi ház, szántókkal, rétekkel, vámrésszel, sertéstizeddel az erők után, értéke.
Lubaet Radvány:
Elhagyott praediumok, erdei, szántóit jóságuk miatt értékeli.
Papi:
Erdő, értéke.
Kegy:
Makkos erdők, értékük.
Bakta:
Makkos erdők, hizlalható disznók, értékük.
Falókércs:
Makkos erdők, hizlalható disznók, értékük.
Szemerei-féle fiskális javak.
(Szatmár, Sáros, Abaúj m.): Demethen – Olcsvár – Alsó Rizány – Olcsvár – Felső, Wisley Olcsvár – Béczfalva – Asguth – Fricske – Nagy, Kis Szilva – Adamafölde – Benyék, Benyik, Benakowec – Szemere – Littke, Litka – Buzitha, Buzice – Luba, Lyuba – Radvány – Büttös – Papi – Kegy – Berencz, Berents – Cseneite, Csempete – Sáp, Saáp. – Bakta – Fulókércs, Kérts Fulló – Pamliny, Pamlény – Vaida, Krajnik

Search result navigation
Content provider