HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 008.

Date 1638
Description

10 oldal, magyar és latin eredeti. Papírfelzetes pecsét.

Text

Összeírás a szepesi káptalan oklevelébe foglalva: a vár fegyverzete, szerszámok, lószerszám, bútorok, konyhaedények, kovácsműhely felszerelése.
(Inventarium)
Szepesi káptalan levele, bizonyítja a vár leltározását.
Szepes:
Fegyverek, ágyúk, szakállas ágyúk, muskéták, dárdanyelek, kopjavasak. Golyók, puskapor. Dobok, zászlók. Láncok, ablakrostélyok. Csákányok, gyökérkapák, tarackfúrók, kerékpántok, bástyára való lámpások, ágyúkerékre való sínvasak. Kopjákra való fagombok, keresztvasak, abroncsok. Fejszék, vashorgok. Rézserpenyők, tűzszerszámokhoz. Üvegablakok, fecskendők. Puskaporhoz való fapalackok. Páncélvasak, fegyverderekak. Német nyergek. Fa és vas pajzsok. Farmatringok, lószerszámok. Szarvasagancsok. Puskaporkészítő szerszámok. – Arcképek, az ábrázoltak nevének feltüntetésével. – Kapák, csigák, lakatok, lámpások, ágyúk a kapunál. Porházban tüzes kerekek, szerszámok. – Kápolna felszerelése, oltárok, kelyhek, monstranciák, miseruhák, gyertyatartók, festmények, biblia, alabástrom feszület, tumba. – Egyes szobák bútorai. Ebédlőben függő gyertyatartó, kemence. Nyári palotában zenészeknek való kórus, szarvasagancsból készült gyertyatartó. – Sütőházban sütőteknők, szakasztótáblák, asztalka, kemence, oldalába vízmelegítő fazék. – Konyhában csöbrök, dézsák, paraszt almárium, rostélyok, száraz malom 1 kőre (őrlő). – Pince lakattal, borvonó kötél, hébér, asztal, senkfazék, korpa. – Alsóvárban ágyúk, seregbontók. – Kovácsműhely, benne kalapácsok, üllők, fogók.
Kincstári birtok.
(Szepes m.): Szepes

Search result navigation
Content provider