HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 006.

Date 17. század közepe
Description

6 oldal, magyar, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

„Urbarium” Összeírás: úrbéres szolgáltatások és egyéb földesúri jövedelmek.
Hont:
Évi adó összege. – Mivel bort nem mérnek, fizetnek helyette. – Gabonából kilencedet nem adnak, hanem meghatározott mennyiséget, búza, rozs, zab köblök.
Hidvég:
Szent György és Mihály adó. – Húsvéti ajándékért fizetnek, pünkösdkor szintén. – Hegyvámba bort adnak. – Szomszédos falvak felsorolása, melyek búzát adnak ide.
Drégely:
Borból is adnak kilencedet. – Három malom, kettőnek a fele vámja földesúré, a harmadik jobbágymalom, fizetnek utána.
Sipek:
Kilencedet búzában minden pár ökör után zabot adnak.
Középvadkert:
Bor „pottiát” adnak. – Állatokból, méhekből is idegenek adnak tizedet. Idegenek gabonából kilencedet és tizedet adnak.
Felsővadkert:
Ebédpénzt fizetnek. – Karácsonyi ajándék fejében 1 ökörért fizetnek. – Egy ártányt, 10 kappant, ugyanannyi kalácsot váltanak meg. – Egy font viaszért fizetnek.
Dejtár:
Minden eke után Szent Mihálykor fizetnek. – Boldogasszony fogantatásakor egy csirkét és 1 kalácsot adnak. – Minden 30 kereszt búza után fizetnek.
Patak:
Malom után fizetnek.
Hugyag:
Réteket földesúrnak kaszálnak. – Malom, búzajövedelme.
Fülekpüspöky:
Borárulással tartoznak.
(Hont m.): Hidwegh – Dregely – Sipek – Közep Wadkert – Feolseo Vadkert – Deytar – Patak – Nagy Zeöleö

Search result navigation
Content provider